AKTUÁLNĚ k postupnému obnovování provozu ve Fakultní nemocnici Olomouc

7. července 2020

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 5. 6. 2020, 9:00

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace zahajují zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Olomouc proces návratu do standardního režimu a obnovení plné péče o pacienty včetně neakutních výkonů a ambulantních vyšetření. V následující tabulce vám přinášíme aktuální informace o režimu na jednotlivých klinikách a odděleních FN Olomouc včetně kontaktů pro pacienty.

Režim návštěv se řídí těmito pravidly, pokud není uvedeno jinak. 

Přehled bude průběžně aktualizován.  

Pracoviště

Kdy a v jakém rozsahu bude obnovován provoz?

Úprava režimu návštěv (od 25. 5. 2020)

Kontakt pro bližší informace

I. chirurgická klinika

Provoz všech ambulancí I. chirurgické kliniky je plně obnoven. Vyšetřeni budou jen objednaní pacienti. Objednávejte se telefonicky na níže uvedených číslech. Žádáme, abyste dodržovali čas svého vyšetření!

Všechna lůžková oddělení fungují bez omezení.

Podrobnosti na stránkách kliniky ZDE

Ambulance: 588 443 308, 588 446 373 (Bc. Ivana Zajícová, koordinátorka ambulantního provozu)

II. chirurgická klinika

Provoz kliniky byl plně obnoven.

 

Ambulance – poradna: 588 442 409

Kartotéka-  objednávání: 588 442 405

Sekretariát: 588 442 902

I. interní klinika - kardiologická

Ambulance kliniky, resp. center specializované péče, akceptují s ohledem na nutnost dodržení všech platných předpisů pouze objednané pacienty. Pro objednávky prosíme pacienty, aby od 3.5.2020 využili elektronický objednací systém, který bude zveřejněn na webových stránkách FNOL.

Akutní a specializovaná péče včetně výkonů v jednodenních režimu je poskytována standardně bez limitů

 

Mgr. Beata Brošová - 588 443 201, beata.brosova@fnol.cz

Bc. Leo Rec, 588 443 224, leo.rec@fnol.cz

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická

Provoz lůžkové části je obnoven bez omezení od 13. 4. 2020.

Provoz lůžkové části geriatrie je obnoven s kapacitou 75 % od 13.4. Nově přijímaní pacienti jsou umístěni na samostatných pokojích.

Provoz endoskopie je plně obnoven od 13. 4. 2020, nicméně je zpomalen vzhledem k nutnosti provádět hygienická opatření mezi výkony.

Provoz ambulantní části je plně obnoven od 13. 4. 2020.

 Podrobnosti ZDE

588 445 252

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Je obnoven standardní provoz.

 

588 443 359

3.interna@fnol.cz

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Informace poskytneme v týdnu od 20. 4. 2020. 

 

 

Dětská klinika

Podrobnosti: https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/detska-klinika

 

 

Hemato-onkologická klinika

Ambulantní péče je poskytována v plném rozsahu.

Provoz oddělení je částečně limitován nutností dodržování zvýšených protiepidemických a hygienických opatření vč. prostorových

Pro kliniku nadále platí zákaz návštěv u pacientů na lůžkových odděleních 5A/5B/5C.

Návštěvy budou povoleny jen po souhlasu vedení kliniky a vedoucího lékaře oddělení, a to ve výjimečných případech a za dodržení zvýšených protiepidemických opatření.

Recepce ambulance: 588 443 296

ambulancehok@fnol.cz

Klinika chorob kožních a pohlavních

Ke standardnímu provozu se klinika začne vracet od pondělí 20. 4. 2020, některá opatření ve vztahu k poskytování neakutní péče jsou ale platná již od 16. 4. 2020.

Platí však některá omezení: Aby nedocházelo k nežádoucí kumulaci osob v čekárnách, bude péče poskytována po předchozím objednání na stanovený den a hodinu nejen ve všeobecné ambulanci, ale i ve všech poradnách včetně těch, kde dříve bylo možné absolvovat vyšetření i bez předchozího objednání. Intervaly budou plánovány tak, aby v čekárnách byly zachovány mezi pacienty bezpečné rozestupy. Akutní případy budou ošetřovány jako dříve každý den do 10 hodin bez objednání, ve výjimečných případech po celou ordinační dobu po předchozí domluvě s lékařem. Za přísných hygienických pravidel začne pracoviště v této souvislosti poskytovat rutinní léčebné a diagnostické zákroky.

 

588 444 527

588 444 501

Kardiochirurgická klinika

Klinika obnovila plnohodnotnou péči v oblasti plánovaných operací srdce.

Vedení kliniky vzhledem k náročnosti operačních výkonů doporučuje zákaz návštěv. V individuálních případech povoluje návštěvu ošetřující lékař.

Ambulance: 588 442 357

Sekretariát (termíny operací): 588 442 344

Neurochirurgická klinika

Provoz ambulancí Neurochirurgické kliniky je plně obnoven. Vyšetřeni budou objednaní pacienti nebo akutní pacienti po telefonické dohodě s lékařem. Objednávejte se telefonicky na níže uvedených číslech. Vzhledem k přísným hygienickým pravidlům je nutno, aby pacienti striktně dodržovali termín a hodinu, na kterou jsou objednaní tak, aby se v čekárně nepotkávali. Je nutno omezit doprovod pacienta na nezbytnou osobu.

Všechna lůžková oddělení fungují bez omezení.

Návštěvy budou povoleny po telefonické konzultaci s vedoucí lékařem oddělení, za dodržení zvýšených protiepidemických opatření.

Ambulance (vždy po 13.00 hod): 588 443 453

Neurologická klinika

Celá klinika pracuje v běžném provozu, žádáme pacienty o dodržování protiepidemiologických opatření nastavených MZČR.

Platí zákaz návštěv,  budou povoleny pouze po individuální domluvě s lékařem, a to jen u akutně přijatých pacientů či pacientů v závažném stavu.

stránky kliniky ZDE

Klinika nukleární medicíny

Podrobnosti ZDE

 

 

Oční klinika

Klinika začala s postupným obnovováním provozu již 14. 4. 2020 a v dalších dvou týdnech bude navyšovat počty pacientů tak, abychom se od 4. 5. 2020 dostala na plný provoz.

Od 20. 4. 2020 postupně obnovuje neakutní plánované operace.

V pondělí 20. 4. také pozvolna navyšuje počet pacientů vyšetřených v ambulancích.

 

588 444 227

588 444 207

588 444 211

588 444 700

Onkologická klinika

Podrobnosti ZDE

 

 

Ortopedická klinika

Je obnoven standardní provoz.
Bližší informace naleznete na našich webových stránkách: https://ortopedie.fnol.cz/

 

588 443 388

588 445 162

588 443 533

588 444 831

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Klinika doposud řešila neodkladné operace a život ohrožující stavy, od 22.4.2020 plánuje zahájení provozu operačních sálů i u vybraných elektivních výkonů. Dále od 1.května bude postupně obnovovat provoz odborných specializovaných poraden.

 

585 854 179

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy

Provoz je obnoven v plném rozsahu.

 

Ambulance: 588 443 561,

Spánková laboratoř: 588 443 555

Porodnicko-gynekologická klinika

  • Je obnoven provoz v plném rozsahu.
  • Více informací ZDE.

Návštěvy omezeny mezi 14 – 16.30 hod na dvě osoby.

  • Centrum asistované reprodukce: 585 583 178
  • Specializované poradny: 585 854 160
  • Indikace a objednávání pacientek i k neakutním operacím: 585 854 160

Klinika pracovního lékařství

Je obnoven provoz v plném rozsahu. Podrobnosti ZDE.

 

Ambulance: 588 443 529

Klinika psychiatrie

Podrobnosti (včetně úprav návštěvního režimu) ZDE    

Radiologická klinika

Provoz je obdnoven v plném rozsahu.

 

Objednávací kancelář: 588 444 595

Mamografie: 588 444 736, 588 444 730

Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace

Je obnoven standardní provoz.

 

588 443 587

tvl@fnol.cz

Urologická klinika

Ambulance - obnovení běžného provozu od 27.4.2020, objednání možné na uvedeném telefonním čísle. Vyšetření budou jen objednaní pacienti, nutné dodržet čas vyšetření

Operační výkony – od 27.4.2020 jsou prováděny všechny urologické výkony, včetně neakutních a plánovaných, přednostně jsou kontaktování dříve objednaní pacienti.

 

Ambulance: 588 443 479

Objednání termínu operace: 588 442 675

Sekretariát: 588 442 899

Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

Personál kliniky již kontaktuje dříve objednané pacienty a po domluvě selektuje možné operační výkony.

K plnému režimu se klinika vrátí od 4. 5. 2020.

 

Kartotéka ambulance: 588 444 563

Informace o hospitalizaci – lůžkové oddělení: 588 444 554

Vrchní sestra: 588 442 858

Klinika zubního lékařství

Podrobné informace ZDE.

 

 

Traumatologická klinika

Traumatologické ambulance fungují v běžném režimu. Na kontrolu či konzultaci ke konkrétním lékařům je možné se objednat.

 

588 443 331

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Je obnoven standardní provoz oddělení.

 

588 443 245

588 444 314

Oddělení geriatrie

Oddělení 46: Od 16. 4. 2020 je obnoven provoz v kapacitě 15 pacientů. Dle aktuální situace je v plánu navýšení kapacity do 25 pacientů.

Oddělení 48: Je v provozu v plné kapacitě 25 lůžek. Nově přijatí pacienti jsou dle doporučení izolování na samostatných pokojích po dobu 14 dnů. 

Ambulance je funkční v nekontaktním režimu (telefonickém, emailovém).

 

Oddělení geriatrie 46+48: 588 445 948 (Jarmila Sekaninová)

Ambulance: 588 445 805 (Kateřina Buláková)

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Provoz není omezen, oddělení funguje v plném režimu.

 

 

Oddělení klinické biochemie

Běžný provoz oddělení je obnoven.

 

588 444 249

Oddělení klinické logopedie

Běžný provoz na Oddělení klinické logopedie byl již obnoven.

Vzhledem k přísným hygienickým pravidlům je nutno, aby pacienti striktně dodržovali termín a hodinu, na kterou jsou objednaní tak, aby se v čekárnách nepotkávali. Je nutno omezit doprovod pacienta na nezbytnou osobu.

Objednat na vyšetření se můžete telefonicky či e-mailem, kontakty jsou uvedeny na stránkách pracoviště. K vyšetření je nutné doporučení lékaře.

 

Sekretariát: 588 443 449, logopedie@fnol.cz (Věra Bartlová)

Další kontakty na stránkách oddělení

Oddělení klinické psychologie

Podrobnosti ZDE

 

 

Oddělení léčebné výživy

PORADNY PRO VÝŽIVU: Poradna pro výživu pro malnutriční a nutričně rizikové pacienty na II. IK v pavilonu Y je již plně v provozu.

Poradna pro výživu v rámci obezitologie na KTVL v budově O1 zahajuje provoz od 19.5.2020, zatím však stále v omezeném režimu. Na každého pacienta rezervováno 60 minut. Pacienti jsou objednáváni předem telefonicky. Pokud se nelze dovolat, prosíme o e-mail s kontaktem na adresu: poradna.vyziva@fnol.cz

 

588 444 341

marie.kohutova@fnol.cz

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany

Informace poskytneme v týdnu od 20. 4. 2020. 

 

 

Novorozenecké oddělení

Podrobnosti ZDE    

Oddělení plastické a estetické chirurgie

Rozsah ambulantní péče je limitován nutností dodržovat hygienicky - protiepidemický režim COVID-19.
Pacienti jsou objednávání na daný čas, který je nutný dodržovat.

Červenec – srpen je omezený provoz pouze pro akutní a neodkladnou péči.

 

olga.sijkova@fnol.cz

iveta.hatalova@fnol.cz

588 445 990 (VOLEJTE VÝHRADNĚ V DOBĚ 8.00 – 14.00)

Oddělení rehabilitace

Lůžková i ambulantní péče je poskytována bez omezení.

Návštěvy na lůžkovém oddělení 44 a 45 jsou povoleny každý den v době od 15:00 do 17:00.
Prosíme, pokud to dovolí stav nemocných a počasí, aby preferovali návštěvu s možností pobytu mimo oddělení.
U imobilních nemocných je povolena návštěva na pokoji pouze při dodržování Hygienicko-protiepidemického režimu COVID-19.

  • Ambulantní část: 588 444 458, 588 445 286
  • Lůžková část: 588 443 570

Transfuzní oddělení

Oddělení pracuje v plném provozu. Podrobné informace na webu transfuzka.fnol.cz.

 

 588 442 272 

Oddělení nemocniční hygieny

Informace poskytneme v týdnu od 20. 4. 2020. 

 

 

Centrální operační sály a sterilizace

 

 

prim. MUDr. Jaromír Freiwald
tel.588 445 150
jaromir.freiwald@fnol.cz 

Ústav lékařské genetiky

Běžný provoz je již obnoven.

 

 

Ústav mikrobiologie

Ústav funguje ve standardním režimu.

 

 

Ústav klinické a molekulární patologie

Ústav funguje bez omezení.

 

 

Ústav soudního lékařství a medicínského práva

 

Provoz ústavu ve standardním režimu.

Podrobnosti a kontakty viz webová stránka pracoviště ZDE.