Koordinace návštěv po dobu nouzového stavu na Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče 48

23. března 2021

Koordinace návštěv po dobu nouzového stavu na Oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče 48:

 Pro uskutečnění návštěvy je návštěvník povinen:

 • předložit průkazný výsledek antigenního testu POC nebo PCR s negativním výsledkem, test nesmí být starší než 48 hodin, nebo
 • předložit certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (aplikace dle schématu: od 2. dávky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění onemocnění COVID-19, nebo
 • předložit písemné potvrzení lékaře o prodělání onemocnění COVID-19 během posledních 90 dnů, nebo
 • nechat se otestovat na odběrovém místě a výsledek předložit

Personál oddělení si může pro ověření identity návštěvníka vyžádat k nahlédnutí jeho osobní doklad.

Doba návštěv 14.00 - 16.30 hodin.

Přítomnost nejvýše dvou osob u pacienta ve stejném čase.

Nedoporučují se návštěvy dětí do 10 let věku.

Při vstupu na oddělení:

 1. Proveďte dezinfekci rukou.
 2. Personál vám změří tělesnou teplotu (nad 37O C se kontaktní návštěva neumožní).
 3. Personálu aktivně nahlaste, že nemáte symptomy onemocnění COVID-19
  (kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýmu, ztrátu chuti a čichu) nebo nařízenou karanténu.
 4. Do knihy návštěv se provede evidence + záznam o doložení testu/potvrzení
 5. PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MĚJTE NASAZENÝ VLASTNÍ DOPOSUD NEPOUŽÍVANÝ RESPIRÁTOR MINIMÁLNĚ TŘÍDY FFP2 NEBO KN95
  BEZ VÝDECHOVÉHO VENTILU
 6. Na dvoulůžkových pokojích jsou lůžka oddělena závěsem, zdržujte se prosím v tomto vymezeném prostoru

Před odchodem z oddělení proveďte dezinfekci rukou.

Ve výjimečných individuálních případech určuje podmínky návštěv ošetřující lékař /sestra (čas a délku návštěvy, počet osob …). 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte chránit naše pacienty i personál.