Ceník služeb hrazených mimo rámec zdravotního pojištění

Ceník zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu (.pdf)
(platnost od 20. 1. 2018) 

Dodatek - Porodnicko-gynekologická klinika, Centrum fetální medicíny (.pdf)
(platnost od 1. 2. 2018)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU