Ceník služeb hrazených mimo rámec zdravotního pojištění

Ceník zdravotních výkonů a služeb poskytovaných za přímou úhradu
(platnost od 1. 2. 2017)

 

Ceník očkovacích látek (platnost od 15. 11. 2017)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU