Kdo jsme

Centrální operační sály poskytují elektivní a akutní péči nemocným vyžadujícím chirurgický zákrok.

Centrální sterilizace je poskytovatelem služeb v oblasti předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků pro interní a externí zákazníky. Provádí se zde praktická výuka studentů LF a FZV UP Olomouc, praktická školení lékařů a nelékařských pracovníků z jiných zdravotnických zařízení v republice i mimo ni.

 

Centrální operační sály a sterilizace (COSS) se dělí podle poskytovaných služeb:

Centrální operační sály (COS):

tvoří komplex 12 standardních, moderně vybavených operačních sálů, z nichž 2 jsou dislokovány na Dětské klinice a provádí se zde plánované operační a endoskopické výkony u dětských pacientů. 

Centrální sterilizace (CS):

rozdělená na 4 pracoviště, kde jsou prováděny mycí, dezinfekční a sterilizační procesy pro pracoviště FNOL i externí zákazníky. Je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 13485ed. 2:2016.

kontaktní adresa Centrální operační sály a sterilizace

Centrální operační sály
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
Česká republika

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU