Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum ve FNOL funguje od konce roku 2014. Je zřizováno nemocnicí a je přímo její součástí. Posláním programu je zpříjemnit pobyt v nemocnici hospitalizovaným, ale i ambulantním pacientům.

S dobrovolnickou činností jsme začali na Oddělení geriatrie a Dětské klinice. V současnosti se působnost dobrovolníků rozšířila na další pracoviště Fakultní nemocnice.

Našimi dobrovolníky jsou nejčastěji studenti, ale i lidi v produktivním věku, maminky na mateřské dovolené a výjimkou nejsou ani lidé důchodového věku.

Dobrovolnický program

Poslání programu: 

 • Přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů a napomáhat dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici.
 • Pomáhat nemocnému překonat náročné chvíle v nemoci a přispět i k lepšímu průběhu a efektu léčby.
 • Zprostředkovat studentům především humanitních oborů získání praktických sociálních a komunikačních dovedností.
 • Seznámit mladé lidi se zájmem o zdravotnické profese s prostředím a fungováním největší nemocnice na střední Moravě.
 • Nabídnout starším občanům smysluplné a aktivní využití volného času a možnost seberealizace.

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože téměř každý umí něco, co může ostatním nabídnout - je jedno, zda jste studenti, pracující, maminky na mateřské dovolené, senioři nebo nezaměstnaní.

Dobrovolníci přináší přátelství, více lidského zájmu a kontaktu, zpříjemňují pobyt pacienta v nemocnici. Sami tak můžete přispět už jen věnovaným časem, úsměvem, empatií, ochotou vyslechnout, vlastními zkušenostmi,  dovednostmi (hudební, výtvarné či pohybové nadání apod.) či kreativitou a novými nápady.

Nároky na dobrovolníka:

 • věk 18 let
 • čistý trestní rejstřík
 • musí absolvovat školení dobrovolníků
 • je evidován v databázi Dobrovolnického centra FN Olomouc
 • je pojištěný (zajistí koordinátorka dobrovolníků)
 • musí absolvovat zaškolení na příslušném oddělení nemocnice
 • podepíše kodex mlčenlivosti
 • bude viditelně nosit jmenovku s označením DOBROVOLNÍK
 • bude vždy svůj příchod i odchod hlásit sestrám na příslušném oddělení
 • nezasahuje do ošetřovatelských aktivit
 • bude se scházet na pravidelné supervizi dobrovolníků

Aktivity dobrovolníka:

 • společnost pro pacienty, povídání
 • drobné výtvarné dílny
 • hraní deskových her
 • četba knih
 • procházka v areálu nemocnice
 • aktivizační metody u seniorů
 • u dětských pacientů – hry, malování, kreativní činnosti
 • ostatní činnosti dle potřeb a domluvy mezi pracovišti a koordinátorem dobrovolnického centra

1. Kontakt s koordinátorem dobrovolníků

Zavolám na telefonní číslo 603 299 398 nebo napíši na e-mailovou adresu: petra.stejskalova@fnol.cz a domluvím si s koordinátorkou dobrovolníků osobní schůzku. Na schůzce si popovídáme o vzájemném očekávání, aktuálních možnostech pomoci a o podmínkách registrace v Dobrovolnickém centru FN Olomouc.

2. Výběr typu dobrovolnictví

 • Pravidelně: 1 x týdně na 2 až 3 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na oddělení a to buď individuálně, nebo ve skupině
 • Nepravidelně: dobrovolník dle časových možností pomáhá při jednorázových akcích.

3. Zaškolení nových dobrovolníků

 • Absolvuji úvodní zaškolení nových dobrovolníků, jehož cílem je poskytnout ucelené informace o programu a připravit na vstup na nemocniční oddělení. O zapojení dobrovolníka a jeho docházení na oddělení s konečnou platností rozhoduje koordinátor.
 • Po absolvování úvodního školení se zavazuji docházet po dobu minimálně tří měsíců na vybrané oddělení.

Jak poznám dobrovolníky ve FN Olomouc?

Poznáte je jednoduše. Jsou označeni bílým tričkem s logem Dobrovolnického centra a dále jmenovkou s fotografií.

Co může dobrovolník získat?

 • pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšnosti společnosti
 • získání nových zkušeností, dovedností, informací
 • navázání nových kontaktů, vztahů
 • smysluplné naplnění volného času
 • sebepoznání, sebereflexi, seberealizaci
 • změnu životního stylu, posun v životních hodnotách
 • lidé po dobrovolnické zkušenosti vstupují do života daleko vybavenější pro to být citlivější a vnímavější vůči okolní komunitě, a to i když pak v sociální oblasti pracovně nepůsobí
 • dobrovolníkům nabízíme úvodní školení, supervize, semináře, pojištění

„Práci v Dobrovolnickém centru, která vyplňuje můj volný čas jednou za týden, s výjimkou zkouškového období, jsem si chtěla zkusit z jediného prostého důvodu: pomoci lidem od šedi a jednotvárnosti dní strávených na oddělení geriatrie. 

Povídání, hraní her, kreslení....chvíli se netrápit myšlenkami na nemoc, na chvíli zlepšit myšlenky, mít pocit, že někdo poslouchá... to vše, jim jako dobrovolnice mohu dát a mne to přináší vnitřní uspokojení a pocit radosti. Protože je skutečně krásné vidět úsměv na tváři člověka, který ještě před chvílí hořekoval nebo slyšet hřejivé slova: "Slečno, to co děláte, je skvělé, děkuji, že sem chodíte."

Nechci znevažovat práci sestřiček, jejich práce je úžasná, skvělá a velmi náročná, pacienti si je chválí, zároveň však dodávají, že bohužel nemají čas je poslouchat, respektive poslouchat jejich vzpomínky. Pravda je skutečně taková, že sestřičky "kmitají" od rána do večera, aby pacientům zajistily pohodlí a dobrou péči, ale povídat si není kdy. A proto jsem velmi ráda, že jsem ty tři měsíce relativně pravidelně mohla docházet na oddělení geriatrie.

A jaký byl můj nejkrásnější dosavadní zážitek? Určitě s paní, takovou pohádkovou babičkou s velkýma, dobrosrdečnýma očima skrytýma za obroučkami brýlí. Nezapomenu na to, jak mě při odchodu chytila za ruku a chvíli ji s milým úsměvem podržela ve své. 

A přesně to je to, proč v dobrovolnické práci chci pokračovat dál. Mít pocit, že těm lidem nějakým způsobem pomáhám, bez zištných důvodů. Ony veškeré peníze nenahradí ten pocit pomoci lidem, kteří si jen chtějí povídat....“

Eliška Liedermannová (studentka VOŠZ Olomouc)

„Do Dobrovolnického centra ve Fakultní nemocnici Olomouc jsem se přihlásil proto, neboť rád zkouším nové věci, potkávám nové lidi a dělám něco smysluplného. Zároveň mám za to, že trávení času s pacienty mi přidá zajímavé zkušenosti, které mi budou prospěšné v mém budoucím povolání -  "zdravotní bratr". Od každého pacienta se vždy dovím něco zajímavého - každý má jiný životní příběh a tím i jiné životní zkušenosti a jsem rád, že i pacienti vítají přítomnost někoho, s kým si mohou popovídat a svěřit se. Díky Dobrovolnickému centru jsem se zúčastnil i zajímavého kulturního zážitku - vánočního koncertu smyčcového kvarteta z Olomoucké filharmonie, který jsme pořádali a který měl hojnou účast, jak z řad pacientů, personálu a dalších, co se zrovna v nemocnici nacházeli.“

Jakub Lojda (student VOŠZ Olomouc)

Proč jsem se stala dobrovolníkem:

Každý člověk má možnost volby, jak strávit svůj volný čas a komu nebo čemu jej věnuje. Lišíme se právě v tom, jak svůj volný čas trávíme (aktivním nebo pasivním způsobem). Já jsem se rozhodla věnovat svůj volný čas dětem na dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, protože to úzce souvisí s mým budoucím povoláním. Je to pro mě možnost nevšední relaxace, seberealizace a získávání nových zážitků a zkušeností. Mám možnost dívat se na svět jinýma očima - očima nemocných dětí. Čekala jsem, že mě dobrovolnictví bude stát hodně energie a že budu pouze jen ze sebe dávat, ale opak je pravdou. Právě díky dobrovolnictví jsem si uvědomila co je v životě opravdu důležité, změnil se mi žebříček hodnot a prožívám každodenní život mnohem intenzivněji. Protože zdraví je dar, o který může člověk v každé vteřině svého života přijít. Odměnou mé dobrovolnické činnosti je slyšet dětský smích a na vlastní oči vidět radost nemocných dětí ze společně prožitého odpoledne.

Anna Truksová (studentka FZV Olomouc)

Konto darů pro rozvoj dobrovolnického programu ve FN Olomouc

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 36334811/0710
IBAN: CZ4407100000000036334811
BIC: CNBACZPP
Variabilní symbol: 9036

Finanční dar bude použit, např: na náklady na zapojení dobrovolníka do programu - nábor, školení a supervize, pojištění, jednotné oblečení, dále na vybavení dobrovolníků pro činnost na odděleních - výtvarné potřeby, hudební nástroje, společenské hry, literatura, hračky, rehabilitační pomůcky apod.

Pokud budete chtít náš dobrovolnický program podpořit materiálním darem (materiální zajištění např: jednorázových akcí - výtvarné a hudební dny na odděleních, dětský den, mikulášská nadílka apod.), prosím kontaktujte koordinátorku dobrovolnického centra Mgr. Petru Stejskalovou - mobil.: + 420 603 299 398.

„Firemní dobrovolnictví“

Komerčním společnostem a firmám nabízíme spolupráci při realizaci projektu „Dobrovolníci z firem“.

Jedná se o zapojení jednotlivých zaměstnanců i celých pracovních týmů do dobrovolnického programu. Firmy mohou využít příležitost uspořádat vlastní akci v rámci FN, která by přispěla k pohodě pacientů a zkvalitnila by úroveň servisu nemocnice. Zároveň posílí vlastní tým, obohatí jej o společné zážitky a odhalí skryté schopnosti svých zaměstnanců.

Dobrovolnické centrum Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, Olomouc  779 00

Mgr. Petra Stejskalová
Koordinátorka dobrovolníků
Mobil:  603 299 398
E-mail: petra.stejskalova@fnol.cz
Kancelář koordinátorky se nachází v přízemí budovy ředitelství (WA).