Co děláme

Dobrovolnický program

Poslání programu: 

 • jeho posláním je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních a napomáhat dětem, dospělým i starým lidem k překonání doby, kterou tráví v nemocnici
 • být významnou psychosociální podporou pacientů na lůžkových oddělení nemocnice
 • pomáhat nemocnému překonat náročné chvíle v nemoci a přispět i k lepšímu průběhu a efektu léčby
 • být pro dobrovolníky z řad studentů nenahraditelnou klinickou sociální prací s klienty v obtížných životních situacích
 • program je určen i mladým lidem, kteří se chtějí blíže seznámit se zdravotnickou profesí
 • nabízí také starším občanům či důchodcům možnost vyplnit svůj čas, realizovat se a být stále aktivní v péči o druhé

 

Kdo je dobrovolník?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože téměř každý umí něco, co může ostatním poskytnout - je jedno, zda jste studenti, pracující, maminky na mateřské dovolené, senioři nebo nezaměstnaní.

Dobrovolníci přináší přátelství, více lidského zájmu a kontaktu, zpříjemňují pobyt pacienta v nemocnici. Sami tak můžete přispět už jen věnovaným časem, úsměvem, empatií, ochotou vyslechnout, vlastními zkušenostmi,  dovednostmi (hudební, výtvarné či pohybové nadání apod.) či kreativitou a novými nápady.

 

Nároky na dobrovolníka:

 • věk 18 let
 • čistý trestní rejstřík
 • musí absolvovat školení dobrovolníků
 • je evidován v databázi Dobrovolnického centra FN Olomouc
 • je pojištěný (zajistí koordinátorka dobrovolníků)
 • musí absolvovat zaškolení na příslušném oddělení nemocnice
 • podepíše kodex mlčenlivosti
 • bude viditelně nosit jmenovku s označením DOBROVOLNÍK
 • bude vždy svůj příchod i odchod hlásit sestrám na příslušném oddělení
 • nezasahuje do ošetřovatelských aktivit
 • bude se scházet na pravidelné supervizi dobrovolníků

 

Aktivity dobrovolníka:

 • různé druhy pomoci na jednotlivých odděleních podle toho, jak se navzájem personál a zájemce o práci domluví a také podle potřeb jednotlivých oddělení
 • společnost pro starší pacienty
 • drobné výtvarné dílny, trénování paměti, korálkování
 • vyplňuje dlouhý čas jejich léčby na lůžku stolními hrami, četbou knih
 • může doprovázet pacienty na vyšetření, na procházce v areálu nemocnice
 • s dětmi si dobrovolníci malují, kreslí a hrají různé hry

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU