Jak se stát dobrovolníkem

1. Kontakt s koordinátorem dobrovolníků

Zavolám na telefonní číslo 603 299 398 nebo napíši na e-mailovou adresu: petra.stejskalova@fnol.cz a domluvím si s koordinátorkou dobrovolníků osobní schůzku. Na schůzce si popovídáme o vzájemném očekávání, aktuálních možnostech pomoci a o podmínkách registrace v Dobrovolnickém centru FN Olomouc.

 

2. Výběr typu dobrovolnictví

 • Pravidelně: 1 x týdně na 2 až 3 hodiny navštěvuje dobrovolník pacienty přímo na oddělení a to buď individuálně, nebo ve skupině
 • Nepravidelně: dobrovolník dle časových možností pomáhá při jednorázových akcích.

 

3. Zaškolení nových dobrovolníků

 • Absolvuji jednodenní úvodní zaškolení nových dobrovolníků, jehož cílem je poskytnout ucelené informace o programu a připravit na vstup na nemocniční oddělení. O zapojení dobrovolníka a jeho docházení na oddělení s konečnou platností rozhoduje koordinátor.
 • Po absolvování úvodního školení se zavazuji docházet po dobu minimálně tří měsíců na vybrané oddělení.

 

Jak poznám dobrovolníky ve FN Olomouc?

Poznáte je jednoduše. Jsou označeni bílým tričkem s logem Dobrovolnického centra a dále jmenovkou s fotografií.

 

Co může dobrovolník získat?

 • pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšnosti společnosti
 • získání nových zkušeností, dovedností, informací
 • navázání nových kontaktů, vztahů
 • smysluplné naplnění volného času
 • sebepoznání, sebereflexi, seberealizaci
 • změnu životního stylu, posun v životních hodnotách
 • lidé po dobrovolnické zkušenosti vstupují do života daleko vybavenější pro to být citlivější a vnímavější vůči okolní komunitě, a to i když pak v sociální oblasti pracovně nepůsobí
 • dobrovolníkům nabízíme úvodní školení, supervize, semináře, pojištění

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU