O centru

Vznik Dobrovolnického centra

Naše Dobrovolnické centrum ve FNOL funguje od konce roku 2014. Je zřizováno nemocnicí a je přímo její součástí. Posláním programu je přinášet do nemocnice více lidského kontaktu, posílit duševní pohodu všech „obyvatel“ nemocnice a zpříjemnit pobyt zde.

S dobrovolnickou činností jsme začali na Oddělení geriatrie a Dětské klinice. Prvními zájemci byli studenti VOŠZ a FZV Olomouc.  Za toto krátké období se nám podařilo činnost rozšířit na Neurologickou kliniku, 3. Interní kliniku a Hemato-onkologickou kliniku.

V současné době je v našem centru zaregistrováno přes 40 zájemců o pravidelnou činnost a přes 45 o nepravidelnou činnost. Mezi zájemci se objevují studenti různých fakult UP Olomouc, pracující a také lidé v důchodovém věku.

Logo centra:

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU