Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech

1.2.2012

(reg. č. CZ.1.07/2.4.00/31.0020)

Cílem projektu je rozšířit odborné dovednosti akademických a lékařských pracovníků, odborných onkologů a posílit jejich vzájemnou odbornou komunikaci. Bude založen na intenzivní komunikaci a setkávání odborníků z cílové skupiny, čímž dojde k ustavení dlouhodobých partnerských vztahů . Dalším prostředkem je vybudování sdílené informační výukové platformy pro propojení komplexních onkologických center (KOC) a vysokých škol pomocí moderních informačních zdrojů, které zajistí dlouhodobou udržitelnost ustavených partnerství i po skončení projektu. Konkrétně se jedná o vybudování centrální interaktivní aplikace a společného datového referenčního skladu propojeného s lokálními aplikacemi realizovanými v jednotlivých centrech. Centrální aplikace bude zpřístupňovat relevantní, cílové skupině dosud nedostupné informace o protinádorové péči a jejich výsledcích přímo z informačních zdrojů zdravotnických zařízení. Na jejím vybudování se budou podílet všechna partnerská KOC.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely. Seminář na téma Možnosti využití dat Národního onkologického registru pro vědecké účely.

Informace o realizaci projektu:

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU