Central Operating Theatres

Centrální operační sály a sterilizace

Certifikace

Centrální sterilizace je držitelem certifikátu  dle ČSN EN ISO 13458 ed. 2:2016.

Pracoviště Centrálních operačních sálů a sterilizace v roce 2012 získalo akreditaci k uskutečňování praktické části odborné praxe pro obor specializačního vzdělávání perioperační péče.

Where to find us - Central Operating Theatres