Department of Paediatrics

Dětská klinika

Jak se objednat

Objednání do odborné ambulance provádíme na základě doporučení PLDD písemně nebo emailem. Podrobněji ve vizitkách jednotlivých ambulancí.

Adresa: označení příslušné ambulance, Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Where to find us - Department of Paediatrics

Lůžková oddělení
Outpatient ward
Map of the Olomouc University Hospital