Third Department of Internal Medicine - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická

Jak se objednat

Pokud se chcete objednat, volejte na tel. číslo 588 443 359 (příjmová kancelář), popřípadě je možno se telefonicky objednat v jednotlivých specializovaných poradnách (viz. rozpis specializovaných poraden).

Where to find us - Third Department of Internal Medicine - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology