Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Care

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Pro pacienty

Pro příbuzné našich pacientů

Na lůžkové oddělení KARIM (Jednotka intenzivní a resuscitační péče – JIRP KARIM) přijímáme pacienty po těžkých úrazech (pády, dopravní nehody), nemocné s dechovou nedostatečností způsobenou zápalem plic, chronickou bronchitidou, astmatem, nemocné po úrazech hlavy a některých dalších orgánových systémů, po cévních mozkových příhodách s bezvědomím, nemocné se srdečním selháváním, po srdečním infarktu, po kardiopulmonální resuscitaci, v septickém šoku a v neposlední řadě i po náročných a komplikovaných operačních výkonech. Oddělení se podílí na transplantačním programu péčí o zemřelé potenciální dárce orgánů.

O nemocné se stará tým lékařů - intenzivistů a zvláště vyškolených zdravotních sester.

Péče je tak náročná, že téměř každý pacient vyžaduje plnou pozornost jedné sestry po celých 24 hodin. Mimo léčebné postupy, zajišťující podporu či náhradu funkce životně důležitých orgánů, umělé výživy a rehabilitace je součástí léčby též analgosedace - udržování v „umělém spánku", kdy si nemocný neuvědomuje plně okolí, nevnímá bolest ani svůj kritický stav. V nejlepším případě si na pobyt ani nepamatuje.

Na oddělení probíhá ošetřovatelská péče podle konceptu bazální stimulace, kdy jsou částečně do péče o bezvědomé a sledované zainteresováni příbuzní. Podrobnější informace o metodě Vám sdělí ošetřující lékaři a sestry.

Našim nemocným není možné nosit nic „na přilepšenou", květiny ani dary a navštěvovat je mohou jen blízcí příbuzní. Návštěvy jsou po předchozí domluvě s lékařem možné kdykoliv mimo noční hodiny a dobu, kdy probíhá bezprostřední péče o pacienty. Prosíme však o dodržování návštěvní doby denně od 15.00 do 17.00 hodin.

Where to find us - Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Care