Department of Allergology and Clinical Immunology

Oddělení alergologie a klinické imunologie

Historie

Tradice alergologie v Olomouci se datuje od obnovení Lékařské fakulty UP v Olomouci v roce 1946, kdy byl vedením II. interní kliniky pověřen prof. MUDr. Karel Amerling, který se s problematikou alergických onemocnění seznámil na Pasteurově institutu v Paříži. Jeho zásluhou byla v roce 1948 otevřena pobočka II. interní kliniky v Lipníku nad Bečvou jako Ústav pro léčení chorob alergických a zažívacích.

Po třech letech byla činnost alergologické ambulance přenesena zpět na II. interní kliniku a vedením byl pověřen MUDr. Horymír Malota. V roce 1955 byl zřízen ordinariát pro alergologii, kam bylo možno přestěhovat ambulanci ze stísněných prostor II. interní kliniky. V roce 1973 dochází k další významné změně - byla otevřena lůžková část alergologického oddělení v Pasece, v léčebně tuberkulózních a respiračních nemocí, se 34 lůžky. Již od roku 1970 mělo oddělení i svoji laboratorní část.

Na základě iniciativy vedení Fakultní nemocnice Olomouc a tehdejšího přednosty oddělení doc. MUDr. H. Maloty, CSc. bylo v září roku 1982 otevřeno nové oddělení v areálu FN Olomouc s 52 lůžky, doplněné ambulantní i laboratorní složkou a schopné zajišťovat komplexní péči o pacienty především s alergickými a imunopatologickými chorobami. Pracovním propojením oddělení a Ústavu imunologie vzniklo v tehdejší ČSSR výjimečné zařízení, které zajišťovalo komplexní léčbu alergických nemocných. V současnosti funguje Oddělení alergologie a klinické imunologie jako samostatná ambulantní složka a stejně tak imunologické laboratoře jsou samostatným oddělením v rámci FN Olomouc.

V letech 1987 až 2004 se primářem OAKI FNOL stává MUDr. Stanislav Boháč, v letech 2004 až 2019 pak doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Where to find us - Department of Allergology and Clinical Immunology