Department of Intensive Care for Surgical Specialisations

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Členění oddělení

Oddělení nemá vlastní ambulanci. Lůžková část má kapacitu 15 plně vybavených JIP lůžek. Členěno je na dva sály pro 6 a 5 nemocných a 4 boxy vždy s jedním lůžkem jsou využívány jako izolace pro imunokompromitované či naopak vysoce infekční nemocné.

Where to find us - Department of Intensive Care for Surgical Specialisations