Department of Intensive Care for Surgical Specialisations

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Jak se objednat

Nemocní jsou přijímáni zpravidla plánovaně překladem ze svých mateřských klinik a oddělení v návaznosti na provedený operační výkon.

Akutně jsou přijímáni pacienti s náhlým zhoršením zdravotního stavu překladem z mateřských pracovišť anebo prostřednictvím Oddělení urgentního příjmu FNOL.

Where to find us - Department of Intensive Care for Surgical Specialisations