Department of Intensive Care for Surgical Specialisations

Oddělení intenzivní péče chirurgických oborů

Pro pacienty

Doba hospitalizace závisí na typu operačního výkonu a vzniku eventuálních pooperačních komplikací. Průměrná doba hospitalizace je dva až pět dní.

Navštívit pacienty je možné od prvního pooperačního dne (tedy jeden den po operaci) mezi 15. a 17. hodinou. Po předchozí domluvě lze nemocné výjimečně navštívit i v jinou dobu, samozřejmě vždy jen krátce.

Informační materiály pro pacienty

Where to find us - Department of Intensive Care for Surgical Specialisations