Energetický management

1.1. Cíl

Cílem energetické politiky FNOL je soustavné a systematické snižování energetické náročnosti
v rámci spravovaného majetku v souladu s aktuálně platnou legislativou České republiky a normou ČSN EN ISO 50001 a s ohledem na povahu a rozsah užití a spotřeb energií.

1.2. Zdroje

Pro dosažení stanovených cílů budou vytvářeny podmínky zajišťující všechny lidské a finanční zdroje potřebné k vytváření, zavedení, udržování a zlepšování Systému energetického managementu. Významná část finančních zdrojů bude zajištěna cíleně připravovanými projekty.

1.3. Hranice systému

Systém managementu hospodaření s energií se týká spotřeb energií v objektech v majetku FNOL.

1.4. Závazek

FNOL se zavazuje:

Dokument ke stažení

rychlý kontakt:

FN Olomouc
I. P. Pavlova 6, Olomouc
GPS: 17.239856 49.585683

  • +420 588 441 111
  • +420 588 413 841
  • xa4krm2 (ID datové schránky)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU