FN Olomouc spouští jako první v ČR nový systém, který umožní sledovat na dálku také pacienty s arytmiemi

4.5.2010

Fakultní nemocnice Olomouc má ambice stát se národním centrem pro telemedicínu, což je moderní odvětví léčebné péče, které umožňuje odborné sledování některých vážně nemocných pacientů na dálku. V současné době se telemedicína ve FNOL využívá v oboru kardiologie na I. interní klinice, kde se aktuálně počet dálkově sledovaných pacientů blíží stovce. Klinika na začátku května navíc jako první v České republice zavedla do provozu nový plně automatický systém, díky kterému mohou lékaři dálkové monitorování nabídnout také pacientům s některými dalšími kardiologickými diagnózami.

Kardiologičtí pacienti, kteří mají voperovaný defibrilátor nebo kardiostimulátor, mohou být díky moderním technologiím přenosu dat pod neustálým dohledem lékařů, aniž by museli dojíždět ke kontrolám na kliniku. Jejich přístroj automaticky vysílá informace o činnosti jejich srdce do lékařova počítače. „To platí také v případě nově zaváděného systém označovaného jako CareLink. Je to plně automatický systém, který se minimálně jednou za den spojí s implantátem v těle pacienta a pokud zaznamená jakýkoliv problém, okamžitě o tom pošle informaci na kliniku. Lékař pak může okamžitě jednat a pozvat pacienta ihned na kontrolu. Díky systému je informován o stavu pacienta také před každou plánovanou kontrolou," uvedl přednosta I. interní kliniky FNOL doc. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA.

Nový systém CareLink podle jeho slov nově umožní dálkově sledovat například i pacienty s implantovanými podkožními arytmologickými záznamníky. „Jde o pacienty s některými druhy srdečních arytmií, jako je fibrilace síní, takzvaná synkopa neboli porucha vědomí spojená s arytmií a podobně. Začínáme pilotní fází, kdy v průběhu května vybavíme deset pacientů z Olomouckého a Zlínského kraje monitory pro dálkové sledování v rámci systému CareLink. Po vyhodnocení, kdy se se souhlasem pacienta všechna data soustřeďují v centrále ve Velké Británii, budou pak od září letošního roku monitory vybaveni i všichni další pacienti, kteří mají implantované zařízení od firmy Medtronic, dodavatele tohoto systému," popsal doc. Táborský. Systém CareLink jako první v ČR zavádí olomoucká nemocnice.

Přednosta doc. Táborský dnes osobně předal první monitor systému CareLink paní Ireně Zmeškalové, dvaasedmdesátileté pacientce, které byl letos v březnu na I. interní klinice FNOL implantován defibrilátor pro pokročilé srdeční selhání. Monitor jí osobně přivezl domů do Sehradic na Zlínsku, které jsou od Olomouce vzdáleny více než 80 kilometrů. „Dosud byly pacientce podávány pouze léky, s implantátem se její stav výrazně zlepšil. Pokud nebude mít žádné potíže, bude k nám na kliniku muset jezdit na kontrolu jednou za rok. Bez dálkového sledování by musela tuto dlouhou cestu vážit čtyřikrát častěji," podotkl přednosta. Pacientka sama se po návratu z olomoucké fakultní nemocnice cítí mnohem lépe. „Při jakékoliv fyzické zátěži jsem se hodně zadýchávala a cítila jsem bolest na hrudi. Teď už bez problémů vyjdu třeba i kopec. Jsem ráda, že moje srdce budou mít lékaři neustále pod dohledem," popsala paní Zmeškalová.

Podle slov doc. Táborského má FNOL šanci stát se národním centrem pro telemedicínu. „Společně s Univerzitou Palackého v Olomouci jsme už podali na ministerstvo školství projekt, na který bychom chtěli získat prostředky ze strukturální fondů Evropské unie. Vytvořili bychom tak podmínky pro dálkovou monitoraci více než deseti tisíc pacientů. V současné době se na klinice blížíme první stovce a výsledky jsou výborné. Jsme schopni velmi rychle reagovat na jakékoliv negativní změny u pacientů s implantáty a předcházíme tak závažným komplikacím, které by bez dálkového sledování a rychlého zásahu mohly nastat," doplnil doc. Táborský.

Srdce paní Zmeškalové bude díky moderní technice pod neustálou kontrolou olomouckých lékařů. Dvaasedmdesátiletá pacientka žije na malé vsi na Zlínsku aktivním životem. Dříve paní Zmeškalové dělala jakákoliv fyzická zátěž potíže, nyní se cítí velmi dobře.

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU