Personál a kontakty

prof. MUDr. Tomáš Papajík,CSc.

Přednosta kliniky:

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
tel.: 588 444 181
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.

Zástupce přednosty pro léčebnou péči:

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.
tel.: 588 443 200
e-mail: antonin.hlusi@fnol.cz

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.

Zástupce přednosty pro laboratorní diagnostiku:

Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
tel.: 588 445 350
e-mail: ludek.slavik@fnol.cz

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Zástupce přednosty pro výuku:

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
tel.: 588 442 877
e-mail: faber@fnol.cz

Bc. Monika Labudíková

Vrchní sestra:

Bc. Monika Labudíková
tel.: 588 443 337
e-mail: monika.labudikova@fnol.cz

Jana Kadlecová

Vedoucí laborantka:

Bc. Jana Kadlecová
tel.: 588 443 233
e-mail: jana.kadlecova@fnol.cz

Sekretariát:

Dana Bendová, Mgr. Leona Lišková
tel.: 588 444 305
fax: 585 428 102
e-mail: dana.bendova@fnol.cz, leona.liskova@fnol.cz

 

Ambulance:

tel.: 588 443 296

 

Sekretariát zástupce pro léčebnou péči:

Lenka Štursová
tel.: 588 444 360
fax: 588 442 517
e-mail: lenka.stursova@fnol.cz

 

Vedoucí transplantačního centra: prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
tel.: 588 442 877
e-mail: edgar.faber@fnol.cz
Vedoucí laboratoře cytogenetiky a molekulární cytogenetiky: Mgr. Helena Urbánková, PhD.
tel.: 585 632 876
e-mail: helena.urbankova@fnol.cz
Vedoucí laboratoře molekulární biologie: Mgr. Helena Urbánková, PhD.
tel.: 585 632 876
e-mail: helena.urbankova@fnol.cz
Vedoucí laboratoře krevních obrazů a cytomorfologie: Mgr. Jarmila Juráňová
tel.: 588 444 834
e-mail: jarmila.juranova@fnol.cz
Vedoucí laboratoře průtokové cytometrie: prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
tel.: 588 444 181 
e-mail: tomas.papajik@fnol.cz
Vedoucí laboratoře koagulační: Mgr. Luděk Slavík, Ph.D.
tel.: 588 445 350
e-mail: ludek.slavik@fnol.cz
Vedoucí laboratoře tkáňových kultur: MUDr. Ivana Skoumalová
tel: 588 444 774
e-mail: iva.skoumalova@fnol.cz
Vedoucí tkáňové banky štěpů krvetvorných buněk: MUDr. Ivana Skoumalová
tel: 588 444 774
e-mail: iva.skoumalova@fnol.cz
Vedoucí centra klinického hodnocení: Mgr. Václav Kajaba, Ph.D.
tel: 588 442 532
e-mail: vaclav.kajaba@fnol.cz
Klinický psycholog: Mgr. Alexandra Škrobánková
tel.: 588 444 221
e-mail: skrobankova@volny.cz

 

Lékaři kliniky:

doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.     

jaroslav.bacovsky@fnol.cz

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.                 

edgar.faber@fnol.cz

MUDr. Antonín Hluší, Ph.D.                    

antonin.hlusi@fnol.cz

MUDr. Jaromír Hubáček, Ph.D.               

jaromir.hubacek@fnol.cz

prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.                

indrak@fnol.cz

doc. MUDr. Věra Krčová, CSc.                  

vera.krcova@fnol.cz

MUDr. Adam Kuba                                      

adam.kuba@fnol.cz

MUDr. Zuzana Kubová                            

zuzana.kubova@fnol.cz

MUDr. Marie Lukášová

marie.lukasova@fnol.cz

MUDr. Renata Machová                             

renata.machova@fnol.cz

MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.                 

jiri.minarik2@fnol.cz

MUDr. Aleš Obr              

ales.obr@fnol.cz

MUDr. Miroslava Palová                           

miroslava.palova@fnol.cz

prof. MUDr. Tomáš Papajík,CSc.              

tomas.papajik@fnol.cz

MUDr. Tomáš Pika, Ph.D.                        

tomas.pika@fnol.cz

doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.                    

vit.prochazka@fnol.cz

MUDr. Jana Procházková, Ph.D.                         

jana.prochazkova@fnol.cz

MUDr. Petra Krhovská                         

petra.krhovska@fnol.cz

MUDr. Luděk Raida, Ph.D.                        

ludek.raida@fnol.cz

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.                        

peter.rohon@centrum.cz

MUDr. Zuzana Rusiňáková                     

zuzana.rusinakova@fnol.cz

MUDr. Ivana Skoumalová                                      

iva.skoumalova@fnol.cz

MUDr. Romana Szotkowská                     

romana.szotkowska@fnol.cz

MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D.            

tomas.szotkowski@fnol.cz

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.        

vlastimil.scudla@fnol.cz

MUDr. Peter Turcsányi                               

peter.turcsanyi@fnol.cz

MUDr. Renata Urbanová, Ph.D.              

renata.urbanova@fnol.cz

MUDr. Pavlína Ryznerová                         

pavlina.ryznerova@fnol.cz

MUDr. Martin Čerňan                         

martin.cernan@fnol.cz

MUDr. Lucia Vráblová                         

lucia.vrablova@fnol.cz

kontaktní adresa Hemato-onkologická klinika
  • 588 443 296 (objednávání pacientů), 588 444 305 (sekretariát)
  • 585 428 102 (fax)

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU