Chlopenní vady

Co je to srdeční chlopeň a jak funguje?

Chlopně v srdci fungují jako jednocestné ventily, sloužící k  zabránění zpětnému toku srdce, koordinovaně se srdeční činností se otevírají a uzavírají. Krev se z těla dostává horní a dolní dutou žílou do pravé síně, přes trojcípou (trikuspidální) chlopeň do pravé komory a z pravé komory přes pulmonální chlopeň plicní tepnou do plic. V plicích se krev nasytí kyslíkem a plicními žilami se dostane do levé síně. Z levé síně proudí krev přes dvojcípou (mitrální) chlopeň proudí do levé komory a odtud je vypuzována přes aortální chlopeň do aorty a následně do celého těla.

Co je to chlopenní vada a jak se vady dělí?

V případě, že nefunguje správně jedna nebo více chlopní, hovoříme o chlopenní vadě. Nejčastěji jsou srdeční chlopně postiženy vrozenou vadou, degenerativním postižením a infekcí. Chlopenní vady vzniklé v průběhu života postihují nejčastěji aortální a mitrální chlopeň. Vrozené vady nejčastěji nacházíme na aortální a pulmonální chlopni.

Poruchy chlopní můžeme podle rozdělit do dvou skupin:

  • regurgitace - nedostatečné uzavření chlopně, krev se vrací zpět, srdeční sval je zatížen objemem krve, zvětšeným o krev, která se vrátila přes nedostatečně uzavřenou chlopeň.

  • stenóza - zúžení způsobené nedostatečným otevřením chlopně, srdeční sval je zatížen překonáváním překážky.

Jsou všechny chlopenní vady stejně významné?

Obecným důsledkem chlopenních vad je přetížení srdce. Při stenóze musí srdeční oddíly vyvinout zvýšené tlakové úsilí, aby přes zúžený otvor protlačily normální objem krve. Při regurgitaci se část již přečerpané krve vrací zpět přes postiženou chlopeň do předešlého srdečního oddílu. Dochází k nadměrnému zatížení srdečního svalu, k městnání krve v plicích, což vede k dušnosti, zprvu při námaze, později i v klidu. V počátečním období dokáže srdce kompenzovat přítomnost chlopenní vady. Postupně ale dochází k jeho poškození, snížení srdeční funkce jako pumpy a ke známkám srdečního selhání. V pokročilých stadiích jsou srdečním selháním poškozeny funkce i dalších orgánů, především ledvin, jater, plic a mozku. Mezi typické příznaky možné chlopenní vady patří dušnost, otoky nohou, bolesti na hrudi, nadměrná únava, závratě, ztráta vědomí.

Jak se pozná chlopenní vada?

Základním příznakem nesprávné funkce chlopně je srdeční šelest. Jde o zvuk provázející srdeční akci, kterou lékař pozná poslechem Vašeho srdce. Důležité však je zmínit, že ne každý šelest musí nutně znamenat srdeční vadu. Spolehlivě lze funkci chlopní posoudit ultrazvukem srdce, tzv. echokardiografickým vyšetřením. V naší echolaboratoři provádíme více typů echokardiografie, zde (odkaz echo - vyšetření) se o tomto vyšetření dozvíte více. Echokardiografické vyšetření lze objednat zde (odkaz echolaboratoř).

Jak se dají chlopenní vady léčit?

Chlopenní vadu zatím bohužel nelze vyléčit léky, ty dokáží pouze zmírnit potíže, které špatně fungující chlopeň způsobuje. Významné chlopenní vady se řeší chirurgicky.

Při chirurgické operaci je možné vyléčit chlopenní vadu dvěma způsoby. Pokud je to možné, ponechává se chlopeň v těle a provádí se opravný výkon (chlopenní plastika). Často je však nutno chlopeň kompletně vyměnit (chlopenní náhrada - protéza).

Existují dva typy chlopenních náhrad. Mechanické protézy jsou vyrobené z kovových slitin, jsou vysoce trvanlivé, nicméně pro riziko vzniku krevních sraženin je nutno trvale užívat léky na „ředění" krve. Biologické protézy jsou konstruovány z biologických tkání (prasečích nebo hovězích), jejich nevýhodou je jejich omezená životnost, nicméně při biologické protéze není nutné užívat léky na ředění krve. Kardiochirurg pečlivě zvolí ten typ umělé chlopně, který pro Vás bude nejvhodnější.

V některých přesně vymezených případech lze zúžení chlopní řešit katetrizačně, tedy bez nutnosti kardiochirurgické operace. Přístupem přes tříselnou žílu (transkutánní přístup) se provádí roztažení zúžené chlopně (balónková valvuloplastika), při ní je v ústí nedostatečně otevřené chlopně nafouknut speciální balon, čímž dojde k rozrušení srostlých spojů chlopenních cípů. V dnešní době se transkutánním přístupem stále častěji provádí i náhrada celé chlopně (transkutánní implantace chlopně). Náhradu aortální chlopně při aortální stenóze přístupem přes tříselnou tepnu provádíme i v našem centru, více se o tomto výkonu můžete dozvědět zde (odkaz - TAVI). A tomto místě je nutno zdůraznit, že tento typ výkonu lze využít jen v některých přesně stanovených případech a zatím v žádném případě nelze takto řešit všechny významné aortální stenózy. O možnosti řešení chlopenní vady se více dozvíte v naší poradně pro chlopenní vady (odkaz - poradna pro chlopenní vady).

 

 

 

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU