Dušnost

Jak funguje krevní oběh?

Oběhová soustava je tvořena dvěma základními oddíly. Centrální oddíl představuje srdeční sval, periferní oddíl je tvořen systémem krevních cév (tepen, tepének, žil). Z pravé srdeční komory je krev vypuzována prostřednictvím plicní tepny do plicního (malého) oběhu, odkud přitéká plicními žilami do levé síně, a následně levé komory. Stahem levé komory srdeční je krev pumpována do systémového (velkého) oběhu, odkud se žilami vrací do pravé síně a následně do pravé komory.

Co je to srdeční selhání a dušnost srdečního původu?

Pokud srdeční komora nedokáže svým stahem krev vypudit do krevního oběhu, dochází k městnání krve v daném srdečním oddílu s zpět proti proudu krve. Pokud selhává levá srdeční komora, přenáší se městnání krve proti proudu krve do malého, neboli plicního oběhu.

Následkem je překrvení plic, jež omezuje jejich ventilační funkci. Tento stav nemocný poci´tuje jako dušnost. Dušnost je tedy subjektivní pocit dechové tísně.

Jaké jsou příčiny srdečního selhání?

Toto selhání může být způsobeno ztrátou stažlivosti srdečního svalu v důsledku nedokrvení srdečního svalu, jizvy po srdečním infarktu, v důsledku chlopenní vady, nebo jiného strukturálního onemocnění srdce, ale i neléčeného vysokého krevního tlaku nebo závažné poruchy srdečního rytmu, nebo nekoordinovaného srdečního stahu.

Jaké jsou projevy srdečního selhání?

Míra dušnosti je závislá na vyvolávající příčině a na stupni překrvení plic. Někdy může být příčina jen přechodná a krátce trvající (některé záchvatovité arytmie, přechodné nedokrvení srdečního svalu) a dušnost proto jen méně výrazná a krátká, případně vázaná na zvýšenou námahu. Nebo se dušnost projevuje až v noci po ulehnutí do vodorovné polohy, kdy pacient pokašlává a dechová tíseň si vynutí posazení a zapojení pomocných dýchacích svalů.. Jindy je dušnost velmi dramatická - například u srdečního infarktu může dojít k tak výraznému překrvení plic, že tekutina přestupuje do plicních sklípků a vznikne plicní otok.

Mám pocit dušnosti, mám se nechat vyšetřit?

Dušnost srdečního původu je vždy závažným onemocněním. Pocit dechové tísně v klidu je natolik závažný, že je třeba volat RZP (telefon 155). Pokud se dušnost objevuje plíživě jen při námaze, mnoho pacientů potíže přechází s tím, že ji přisuzuje nevýkonnosti, či nachlazení. Mnohdy tak zanedbají srdeční onemocnění v časném stadiu a srdeční sval nenávratně poškodí. Alarmující je rovněž objevení se dušnosti u nemocného s již známým srdečním onemocněním. Proto je nutno neotálet s kontaktováním lékaře, aby zavčas provedl nezbytná vyšetření, případně pacienta odeslal do specializované poradny pro srdeční selhání.

Jaké jsou vyšetřovací metody u dušnosti srdečního původu?

Korelát dušnosti srdečního původu odhalíme mnohdy již při rozboru anamnézy a při fyzikálním vyšetření (poruchu srdečního rytmu, šelest, městnání na plicích). Vždy provádíme základní krevní testy a neinvazivní vyšetření: ekg, případně 24 hodinové holterovské monitorování, rentgen srdce a plic, echokardiografii. Cílem je nalézt příčinu srdečního selhání. U námahové dušnosti je někdy nutno provést zátěžové testy_ ergometrii, spiroergometrii, dobutaminové echokardiografické vyšetření. V určitých případech je vhodné vyšetření pomocí radioizotopovýách metod, počítačové tomografie, nebo magnetické rezonance srdce. Neinvazivní vyšetřovací metody někdy kombinujeme s invazivním vyšetřováním, zejména koronarografií a srdeční katetrizací..

Jak se dá srdeční selhání léčit?

Léčba medikamentosní.

Kléčbě srdečního selhání patří v prvé řadě močopudné léky (diuretika). Patří sem i specielní látky ze skupiny betablokátorů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Dávky léků je třeba pečlivě navyšovat k doporučeným cílovým hodnotám dle tolerance a výskytu možných nežádoucích účinků. K prevenci krevních sraženin podáváme léky proti srážení krevních destiček, v případě prokázané srdeční trombózy léky proti srážení krve. U těžkých stavů, kterí vyžadují hospitalizaci, podáváme léky injekční formou. navíc můžeme podat vasopresory, či lék zvyšující citlivost kalciových receptorů. Vždy však usilujeme o léčby vyvolávající příčiny. Vždy se snažíme ovlivnit přidružené kardiovaskulární rizikové faktory, zejména kompenzaci krevního tlaku.

Léčba arytmií.

Vpřípadě, že je srdeční selhání komplikováno výskytem arytmie je třeba zvolit taktiku podle typu poruchy srdečního rytmu. Je možno podat antiarytmika, případně provést radiofrekvenční ablaci srdeční arytmie (například flutteru síní). Při převodních poruchách je možno využít implantace kardiostimulátoru, u komorových arytmií eventuelně implantaci defibrilátoru.

Léčba invazivní.

Invazivní léčba srdečního selhání směřuje k odstranění vyvolávající příčiny, pokud je to proveditelné,. Patří sem katetrizační revaskularizace.srdečního svalu, kardiochirurgická revaskularizace (aortokoronární by-pass), kardiochirurgické řešení srdeční vady, nebo náhrada chlopně, provedení katetrizační, nebo katetrizační ablace septa u hypertrofické kardiomyopatie.

Léčba hybridní, resynchronizační.

U pacientů se srdečním selháním nedostatečně reagujícím na konzervativní léčbu, lze při známkách nekoordinované srdeční kontrakce lze sílu srdečního stahu zlepšit implantací biventriklulárního kardiostimulátoru. Invazivní postupy i způsoby léčby pacientů se srdečním selháním si vyžadují koordinaci specialistou, který zvlášť závažné stavy kontroluje v poradně pro srdeční selhání.

 

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU