Nádory srdce

1. Primární nádory srdce (tzn. přímo vyrůstají ze srdeční tkáně)

 • nezhoubné(benigní)
 • zhoubné(maligní)

2. Sekundární nádory (mají původ v jiné tkáni než srdeční)

 • metastatické
 • prorůstajícíz okolí

Výskyt:

Primární nádory srdce jsou poměrně vzácné. Benigní (nezhoubné) nádory srdce jsou asi 3x častější než zhoubné (maligní) nádory. Převažují sekundární nádory, jejich výskyt je až 40x častější než nádorů primárních.

Primární nádory srdce

Většinou se jedná o nezhoubné nádory (více než v 80%), které jsou léčitelné. Z nich nejčastější jsou nádory vyrůstající z vazivové tkáně, tzv. myxomy. Obvykle jsou stopkaté, lokalizované nejčastěji v levé srdeční síni (80-90% případů), méně často v pravé síni, vzácně je nacházíme v srdečních komorách. Vzácně se vyskytuje např. fibrom, lipom, rhabdomyom.

Zhoubné nádory srdce jsou velmi vzácné a prakticky se nevyskytují u dětí. Nejčastěji rostou ze srdeční svaloviny, méně často ze srdeční tkáně cévní, vazivové nebo tukové. Nejčastěji postiženou skupinou jsou muži v druhé třetině života. Nejsou stopkaté a obvykle rostou difúzně srdeční svalovinou. nejčastěji se vyskytují sarkomy.

Příznaky

Většina příznaků je vyvolána především lokalizací nádoru a jeho velikostí. Malé nádory jsou bez příznaků.K nejčastějším příznakům patří:

 • dušnost
 • bolestina hrudi
 • arytmie(bušení srdce)
 • embolizace(nádorových hmot nebo krevních sraženin vznikajících nanádorech)
 • synkopy(omdlení)
 • nespecifické:únava, slabost, hubnutí

Vyšetření

 • Echokardiografie(transthorakální, transesophageální)- základní vyšetřovacímetody
 • Magnetickárezonance
 • CTvyšetření

Léčba

Závisí na typu nádoru a rozsahu nádorového postižení. Definitivním řešením je úplné odstranění nádoru kardiochirurgickým operačním výkonem. Podle typu nádoru přichází v úvahu onkologická léčba.

Sekundární nádory

Sekundární nádory jsou zdaleka nejčastějším typem nádorů srdce. Do této skupiny zahrnujeme takové nádory, jejichž primární (prvotní) ložisko je mimo srdeční tkáň a které se šíří do srdce buď přímým růstem z okolních tkání (plíce nebo mezihrudí), nebo jako metastázy krevní nebo lymfatickou cestou a to i ze zcela vzdálených orgánů. A tento počet se v poslední době ještě zvyšuje, především díky zlepšené léčbě a z toho vyplývajícímu prodloužení doby života nemocných se zhoubnými onemocněními. Nejčastěji se takto projevuje zhoubný kožní nádor melanom, a dále především zhoubné nádory plic a prsu a nádory z buněk krve jako jsou lymfomy a leukémie, ale mohou pocházet z jakéhokoli orgánu. Obvykle se nejedná o ojedinělé metastázy.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU