Perikarditida

Perikarditida je zánětlivé onemocnění perikardu (osrdečníku), které probíhá jako samostatné onemocnění perikardu nebo je součástí jiného onemocnění

Perikard (osrdečník) je tenký vazivový vak obsahující srdce a odstupy velkých cév. Skládá se ze dvou listů, vnitřní je připevněn k povrchu srdce. Mezi listy perikardu je dutina, která obsahuje za normálních okolností 20-50 ml tekutiny. Perikard chrání srdce a pomáhá udržovat jeho polohu.

Dělení perikarditid podle etiologie:

 • idiopatickáperikarditida (nejčastější, nejasné etiologie, většinou u mladých jedinců)
 • infekčníperikarditida: virováperikarditida (nejčastěji Coxackie a echoviry), bakteriálníperikarditida (hemofily, stafylokoky, streptokoky), tuberkulózníperikarditida (výskyt u1-8% plicní formy tuberkulózy), mykotická,parazitární
 • perikarditidykomplikující akutní infarkt myokardu: pericarditisepisthenocardiaca, Dresslerův poinfarktový syndrom
 • posttraumaticképerikarditidy
 • perikarditidyu metabolických onemocnění (uselhání ledvin, hypothyreózy)
 • perikarditidyu nádorů (plicnínádory, karcinom prsu, žaludku, jícnu, lymfomy)
 • autoimunitnía u systémových onemocnění pojivové tkáně (revmatickáhorečka, revmatoidní arthritida, lupus erythematodes)
 • perikarditidav graviditě (sporadickyve 3. trimestru gravidity, většinou klinicky němý drobnývýpotek)

Dělení podle přítomnosti perikardiálního výpotku

 • suchá perikarditida (bez přítomnosti perikardiálního výpotku)
 • vlhká perikarditida (přítomen perikardiální výpotek, v různémmnožství až do několika litrů zánětlivé tekutiny)

Klinický obraz suché perikarditidy:

 • bolestna hrudi píchavého charakteru, může imitovat bolest přiinfarktu myokardu nebo napodobovat „akutní břicho"
 • bolestbývá závislá na dýchání - zhoršuje se při hlubokémnádechu, kašli, změně polohy, vleže na zádech nebo na levémboku
 • úlevovápoloha v předklonu
 • teplota,pocení, bolest svalů, kloubů, nevolnost, malátnost
 • perikardiálnítřecí šelest

Klinický obraz vlhké perikarditidy:

 • můževymizet typická píchavá bolest na hrudi a perikardiální třecíšelest
 • malénebo pomalu narůstající výpotky mohou být bezpříznakové
 • neurčitýtlak nebo tupá bolest na hrudi
 • dušnost,porucha polykání, kašel, pocit plnosti v břiše (přiútlaku orgánů výpotkem)
 • váhovýúbytek, slabost, nechutenství (většinou spojeny se základnímonemocněním - malignita, urémie)
 • srdečnítamponáda - útlak srdce výpotkem v perikardu

Konstrikce perikardu

 • vazivovéztluštění perikardu při pokračujícím zánětu
 • omezenéplnění srdce v diastole
 • dušnost,únavnost, malátnost
 • v pokročilýchstadiích otoky, hypotenze, tachykardie

Diagnostika

 • klinickévyšetření, anamnéza
 • EKG,RTG
 • echokardiografie- zlatý standart
 • počítačovátomografie
 • magnetickárezonance
 • laboratornívyšetření

Léčba perikarditid

 • uakutních zánětů perikardu je nutný klid na lůžku
 • protizánětliváléčba
 • punkceperikardu při významném perikardiálním výpotku, laboratorníanalýza
 • perikardiotomie- chirurgická drenáž výpotků
I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU