Plícní embolie

Co je to plicní embolie?

Plicní embolie je závažný a mnohdy i život ohrožující stav, jehož příčinou je ucpání plicnice či některé z jejích větví nejčastěji krevní sraženinou.

Jak plicní embolie vzniká?

Krevní sraženina se nejčastěji vytvoří v žilách dolních končetin a pánevních žilách. Toto onemocnění se nazývá hluboká žilní tromboza a v plicní embolii se může vyvinout uvolněním krevních sražením s vmetením po směru toku krve do plicního řešiště s jeho následným ucpáním. Vzácně mohou plicní embolii způsobit i jiné hmoty než krevní sraženiny - např. tuk a kostní dřeň po větších úrazech, plodová voda při porodu či vzduch při potápění.

Jak se plicní embolie projevuje?

Intezita a škála příznaků zavisí od rozsahu postižení plicního řečiště. K hlavním příznakům patří dušnost zbůsobená poruchou krevního zásobení plic a tím nedostatečným okysličením krve. Vzestup krevního tlaku v plicích může vést až k vykašlávání krve. Dalším projevem plicní embolizace jsou bolesti na hrudi, typicky vázané na dech a kašel. Při menším rozsahu ucpání plicních tepen se nemoc může projevit pouze mírnější námahovou dušností. Naopak při masivním ucpání hlavní plicní tepny může být prvním a také posledním projevem nenadálá porucha vědomí až náhlá smrt.

Jak se plicní embolie potvrdí?

Základem v diagnostice plicní embolie je anamneza a fyzikální vyšetření pacienta lékařem a laboratorní vyšetření krevní srážlivosti. K odlišení jiných příčin dušnost je přínosné provedení rengenového snímku plic a ultrazvukového vyšetření srdce. Definitivní potvrzení diagnozy plicní embolie se stanoví zobrazovacím vyšetřením plicního řečiště, buď pomocí scintigrafie plic či CT angiografického vyšetření.

Lze plicní embolii předcházet?

Riziko vzniku krevních sraženin zodpovědných za vývoj plicní embolie stoupá při omezení hybnosti dolních končetin např. po operacích, úrazech spojených s nutností fixace končetin sádrovými obvazy, cestováním na delší vzdálenosti s omezením mobility ve stísněném prostředí (tzv. Syndrom turistické třídy) . Dalším rizikovým faktorem vzniku krevní sraženiny je užívání hormonální antikoncepce a obezita. Prevence plicní embolie spočívá tedy omezení delší hybnosti a v indikovaných případech v užívání protisrážlivých léků.

Jak se plicní embolizace léčí?

Jelikož základním mechanismem vedoucí k plicní embolizaci je ucpání plicní tepny krevní sraženinou je prvotním cílem v léčbě tuto sraženinu rozpustit a tím obnovit krevní průtok v postižené tepně. K dispozici máme řadu léků s různým způsobem podávání, kterými snižujeme krevní srážlivost. Jsou to jednak hepariny a nízkomolekulární hepariny v injekční formě s následnou dlouhodobou antikoagulační tabletovou léčbou warfarinem. U masivních forem plicní embolie používáme tzv. trombolylitickou léčbu, která je v rozpuštění krevní sraženiny účinnější, její podání je však spojeno s větším rizikem krvácivých komplikací.

 

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU