Plícní hypertenze

Co je to plicní hypertenze?

Plicní hypertenze je abnormální zvýšení krevního tlaku v plicních cévách. Nejedná se o nemoc v pravém slova smyslu, ale spíše o důsledek mnoha různých onemocnění. Pokud je možné zjistit onemocnění, které k plicní hypertenzi vede pak hovoříme o tzv. sekundární plicní hypertenzi. Ta vzniká např. při onemocněních levé poloviny srdce ( např. při postižení srdečního svalu při ischemické chorobě srdeční či při nemocech srdečních chlopní). Dále v důsledku opakovaných ucpání plicní cirkulace při plicních embolizacích či při onemocnění plicních - na prvním místě při chronickém zánětu průdušek. Pokud se žádné sekundární onemocnění nezjistí a příčina plicní hypertenze tedy zůstává nejasná mluvíme o tzv. primární plicní hypertenzi. Ta je však oproti sekundární plicní hypertenzi velmi vzácná - v celé České republice jí trpí pouze několik desítek osob.

Jak se plicní hypertenze projevuje?

Déle trvající zvýšení tlaku v plicním řečišti, ať už vzniká z jakéhokoliv důvodu vede postupně ke zhoršení práce pravé poloviny srdce což se projeví jeho selháním s pocitem námahové a později i klidové dušnosti, otoky dolních končetin, celkovou slabostí a nevýkonností, nechutentsvím, namodralým zbarvením kůže a rtů ( tzv. cyanosou) a pocity na omdlení.

Jak se dá plicní hypertenze zjistit?

Výše uvedené projevy onemocnění obvykle donutí pacienta vyhledat lékaře, který v rámci pátrání po příčině obvykle provede EKG vyšetření, laboratorní rozbor, rentgenový snímek plic, funkční vyšetření plic - tzv. spirometrii a konečně echokardiografické vyšetření, které plicní hypertenzi odhalí. Echokardiografické vyšetření stanoví nejen přítomnost ale také velikost plicní hypertenze a pomocí zhodnocení srdečních oddílů může být také důležité v určení její příčiny. V pátrání po příčině plicní hypertenze se dále využívá CT plic, plicní scintigrafie a srdeční katetrizace.

Jak se plicní hypertenze léčí?

Způsob léčby plicní hypertenze se liší podle vyvolávajícího onemocnění. Při sekundární plicní hypertenzi se snažíme terapií odstranit prvotní příčinu zodpovědnou za zvýšení tlaku v plicním řečišti - např. operací chlopenní vady, revaskularizací srdečního svalu při ICHS. Pokud odstranění této příčiny není možné či příčina není známa jako je tomu u primární plicní hypertenze je léčba zaměřena na snížení tlaků v plicním řečišti a tím na zmírnění obtíží pacienta. Spočívá zejména ve farmakoterapii - užívání léků rozšiřujících cévy, léků na ředění krve - tzv. antikoagulační léčbě, diuretik. U pacientů, jejichž zdravotní stav se na této terapii příliš nezlepší je k dispozici tzv. specifická léčba preparáty zlepšujícími plicní cirkulaci jako jsou prostacyklin, blokátory endoteliových receptorů či inhhinitorů PDE 5. V pokročilých stádiích onemocnění, tam kde selhává léčba je možná transplantace srdce a plic. Tato specifická léčba je vzhledem k relativně malému počtu postižených pacientů soustředěna jen na 3 pracovištích v ČR, mezi něž patří i I. interní klinika - klinika kardiologie FN Olomouc. Do poradny pro plicní hypertenzi se můžete objednat na telefonním čísle 585853213.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU