Srdeční selhání

Co to je srdeční selhání?

Lidské srdce pracuje jako pumpa, jejímž základním úkolem je čerpat krev do orgánů v celém těle. Pravá polovina srdce čerpá krev do plic kde se okysličuje a je hnána levou polovinou do celého těla. Za normálních okolností je srdce schopné zvýšit svou čerpací práci a tím i zásobování kyslíkem při zátěži až pětinásobně oprotí klidovému stavu. U nemocného srdce tomu tak není a nedostatečná čerpací funkce vede k srdečnímu selhání. Nejprve se nedostatečné prokrvení projeví při tělesné zátěži, kdy je poptávka po kyslíku vyšší než vklidu. Podle rychlosti vzniku rozlišujeme náhlé (akutní ) a pozvolné (chronické) srdeční selhání.

Co vede k srdečnímu selhání?

Nemocí které snižují čerpací funkci srdce je velká řada. Mezi nejčastější patří ischemická choroba srdeční, přímé poškození srdečního svalu - tzv. kardiomyopatie a chlopenní vady

Jaké se srdeční selhání projeví?

Projevy srdečního selhání se liší podle toho, zda je postižena levá či pravá polovina srdce. Při postižení levé strany, které je čaštější se krev hromadí plicích, přebytečná tekutina proniká do plicních sklípků a může vést až k plicnímu otoku. Toto vše vede k dušnosti, která je hlavním projevem levostranného srdečního selhání. Nemocný je zprvu dušný při námaze, pozdějí již při běžných denních činnostech a pokud nevyhledá včas lékařskou pomoc potíže se mohou zhoršit a do dušnosti klidové. Pravostranné srdeční sehání se pojeví otoky dolních končetin, narůstem tělesné hmotnosti, hromaděním tekutiny v břišní dutině až podkoží celého těla tzv anasarkou. Průvodním rysem srdečního selhávání je také prioritní zajištění perfuze životně důležitých orgánů - mozku a ledvin na úkor těch méně důležitých - např svalsta a z toho vyplívající unavnost a zhoršená tělesná výkonnost.

Pokud se objeví některý s výše uvedených příznaků navštívit lékaře. Je řada vyšetření pomocí kterých se dá srdeční selhání a jeho příčina rozpoznat. Základní je rozbor anamnezy pacienta, natočení EKG křivky, zhotovení rentgenu srdce a plic, laboratorní rozbor. Velmi přínosné může být provedení ultrazvukového vyšetření srdce ( echokardiografického vyšetření). Vzhledem k tomu že hlavní příčinou srdečního selhání je ischemická choroba srdeční nezřídka je také nutné povedení koronarografického vyšetření

Jak se srdeční selhání léčí?

Možností léčby srdečního selhávání je celá řada. Pokud to lze je prvotním cílem odstranění příčiny selhání - obnovení krevního zásobení srdečního svalu pomocí koronární angioplastiky či srdečního bypassu, operace srdečních chlopní.

Základem léčby zůstavají dietní a režimová opatření - vyrovnaný příjem a výdej tekutin, strava s omezením většího množství soli a přiměřená fyzická zátěž. Dalším prostředkem v léčbě srdečního selhání je užívání léků (farmakoterapie) - jedná se často o několik skupin léků jejichž složení a dávky musí být vedeny odborným lékařem - internistou či kardiologem. Změna v předepsaném dávkování pacientem může vést ke zhoršení selhání srdce a proto by bez předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem rozhodně neměla být učiněna.

Pokud farmakologická léčba nevede ke zlepšení projevů srdečního selhání je v určitých případech možné implantovat speciální kardiostimulátor, který zlepšením načasováním stahů srdečních komor zlepšuje čerpací funkci srdce. Poslední možností u zvláště indikovaných pacientů s pokročilým srdečním sleháním je srdeční transplantace

Péče o pacienty se srdečním selháním na naší klinice

Při akutně vzniklých projevech srdečního selhání budete s největší pravděpodobností hospitalizování podle závažnosti buď na naší jendnotce intenzivní péče či některém ze standartních oddělení. Za hospitalizace určíme příčinu srdeční slabosti a navrhnete Vám co nejeefektivnější způsob léčby. O pacienty s chronickým srdečním selháním se staráme v ambulanci srdečního selhání do které se můžete objednat na telefonním čísle 585443213.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU