Synkopa

Co je to synkopa?

Synkopa je náhlá, krátkodobá porucha vědomí, která obvykle vede k pádu. Porucha vědomí obvykle sama od sebe odezní během několika vteřin. Nejedná se tedy o samostatné onemocnění, ale pouze o příznak jiné nemoci. Porucha vědomí při synkopě vzniká v důsledku krátkodobého sníženého prokrvení mozku, které může nastat z mnoha různých důvodů. Nejčastěji dochází k synkopě na podkladě poruchy nervové regulace cév a srdce, méně často při sníženém objemu čerpané krve srdcem např. v důsledku překážky toku krve v srdci či plicním oběhu. K synkopě může také dojít v důsledku srdeční arytmie či při zúžení tepen vedoucích krev do mozku.

Je synkopa vážným příznakem?

Závažnost synkopy se liší podle toho jaké onemocnění ji způsobuje. Synkopa tedy může vzniknout i u jinak zcela zdravých osob - téměř polovina osob do 25 let věku prodělá alespoň jednu synkopu. U těchto lidí se jedná většinou o tzv. běžnou mdlobu při delším stání, odběru krve apod. vzniklé na podkladě poruchy nervové regulace s dobrou prognosou. Jindy se může jednat o závažný příznak onemocnění srdce - arytmií (jak rychlých tak pomalých srdečních rytmů) které vedou ke snížení srdečního výdeje, překážku toku krve při onemocnění srdečních chlopní, srdečního svalu či srdečních nádorech vyžadující další specializovanou léčbu. Na závažnější příčinu synkopy bychom měli pojmout podezření u všech osob s již známým onemocněním srdce - tzn. u kardiaků po srdečním infarktu, se známou chlopenní vadou, kardomyopatiií. Vážnější příčina bývá také u synkopy vzníklé při tělesné námaze či naopak vleže nebo vsedě a synkopa provázená bušením u srdce či bolestmi na hrudníku.

Jak se dá příčina synkopy zjistit?

Příčinu synkopy může v mnoha případech napovědět již samotná anamnesa a běžné fyzikální vyšetření. Mezi základní vyšetřovací metody v diagnostice synkopy patří dále EKG vyšetření včetně dlouhodobého EKG monitorování tzv. EKG Holtera, ultrazvukové vyšetření srdce (ECHO), neurologické vyšetření s ultrazvukem tepen vedoucími krev do mozku, zátěžové EKG, test na nakloněné rovině a masáž karotického sinu. Pokud tato neinvazivní vyšetření nevedou k vysvětlení příčiny synkopy jsme někdy nuceni přistoupit k vyšetření invazivnímu - tzv. elektrofyziologii, která slouží k posouzení vyvolatelnosti některých tachyarytmií a stavu převodního systému. Při neobjasněné příčině synkopy někdy také přistupujeme k dlouhodobému sledování srdečního rytmu pomocí přístroje implantovaného po kůži podobně jako kardiostimulátor. Vyšetření příčiny synkopy se provádí cestou naší kardiologické ambulance (odkaz - ambulance).

Jak se synkopa léčí?

Způsob léčby synkopy se samozřejmě odvíjí od zjištěného základního onemocnění, které k poruše vědomí vede. Pokud lze léčíme primární vyvolávající onemocnění - např. implantací kardiostimulátoru u pomalých srdečních rytmů či operací postižené srdeční chlopně. Pokud je synkopa způsobena poruchou nervové regulace cév a srdeční činnosti pak léčba spočívá v omezení situací, které k synkopě vedou, treninku nervového systému pomocí speciálních manévrů či úpravou farmakoterapie - vysazení léků, které mohou vést k rozšiřování cév a naopak nasazení jiných tomuto rozšiřování bránících a zvyšujících krevní tlak.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU