Hospitalizace na lůžkovém oddělení

Lůžková část kliniky je umístěna v prvním nadzemním podlaží a sestává z jednotky intenzivní péče (budova D1) a dvou samostatných lůžkových oddělení: oddělení 1 (budova D1), oddělení 4 (budova D2).

Pacienti indikovaní k přijetí na lůžkovou část kliniky absolvují administrativní příjem na ambulanci, odkud jsou následně směrováni na příslušné lůžkové oddělení. V urgentních situacích - zpravidla nemocní dovezení RZP - jsou pacienti přijímáni přímo na jednotku intenzivní péče.

Pacienti jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích se sociálním zařízením na pokoji. Oddělení je vybaveno jedním televizorem. K hospitalizaci je nutno vzít s sebou základní hygienické potřeby, přezůvky.

Návštěvní hodiny jsou denně od 15 do 17 hodin, v neděli navíc od 10 do 12 hodin.

Jednotka intenzivní péče je určena k léčbě oběhově nestabilních pacientů, k intenzivnímu sledování a monitoraci nemocných po komplikovaných invazivních zákrocích. Obě lůžková oddělení jsou určena k doléčení stabilizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče, k plánovaným diagnostickým a léčebným hospitalizacím, k hospitalizaci neplánovaných pacientů přijatých cestou interní ambulance kliniky, nebo oddělení urgentního příjmu FN Olomouc. V případě potřeby mají obě oddělení možnost telemetrického sledování srdeční činnosti pacientů.

Poněvadž Fakultní nemocnice Olomouc slouží i jako výukové pracoviště, mají pacienti možnost se na oddělení setkat se studenty zdravotní školy, nebo lékařské fakulty.

Vedoucí jednotky intenzivní péče: Doc. MUDr. Martin Hutyra, PhD., staniční sestra: Bc. Dagmar Hetclová, tel.: 58844 3220

Vedoucí odd. 1: MUDr. Marián Fedorco, staniční sestra: Renáta Sedláčková, tel.: 58844 3214

Vedoucí odd. 4: MUDr. Yvona Hrčková, staniční sestra: Magdaléna Zelinková, tel.: 58844 3210

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU