Lůžkové oddělení 1

Provoz oddělení je profilován především na diagnostiku a léčbu nemocí srdce a krevního oběhu. Oddělení dispozičně bezprostředně navazuje na jednotku intenzivní kardiologické péče, odkud jsou pacienti, po stabilizaci zdravotního stavu, překládáni na oddělení jedna k doléčení. Oddělení jedna je vybaveno telemetrickým systémem s centrálou umožňující na dálku sledovat srdeční činnost pacienta a automaticky hlásit alarmy spouštěné definovanými poruchami srdečního rytmu. Telemetrická základna je využívána k péči o nemocné s poruchami srdečního rytmu, ať již k nastavení konvenční terapie, či hybridním způsobu léčby kombinujícím možnosti katetrizační ablace vybraných arytmií, případně i v kombinaci s kardiostimulací.
V řadě případů pacienti vedle medikamentózní léčby podstupují i intervenční zákroky. Pacienti jsou připravování k diagnostickým zákrokům neinvazivní povahy, nebo invazivním zákrokům jako je koronarografie, srdeční katetrizace, vyšetření srdečního převodního systému, vyšetřování pomocí nitrosrdečních elektrod, implantace kardiostimulátoru, defibrilátoru, septálního okluderu, nebo katetrizační náhrada aortální chlopně. V souvislosti s některými linvazivními léčebnými a diagnostickými výkony je požadováno vyjádření informovaného souhlasu. Tyto intervence se provádějí ve specializovaných laboratořích kliniky; přímo na oddělení je možno provést evakuaci tekutiny z pohrudniční, nebo břišní dutiny, případně kanylaci centrální žíly.
Z široké palety kardiovaskulárních nemocí, které jsou na oddělení léčeny tvoří převažující skupinu nemocní s ischemickou chorobou srdeční, poruchami srdečního rytmu, chlopenními vadami, srdečním selháním, pacienti po srdeční zástavě, nebo s vysokým krevním tlakem. Indikovaní pacienti s ischemickou chorobou srdeční jsou komplexně vyšetřeni, včetně koronarografie s možností koronární angioplastiky, nebo chirurgické léčby. U pacientů schválených ke kardiochirurgické léčbě provádíme celkovéí předoperační vyšetření. Kromě revaskularizačních srdečních operací připravujeme k zákroku také například nemocné s významnými chlopenními vadami. Významnou skupinu pacientů představují nemocní vyžadující implantaci kardiostimulátoru, či kardioverter- defibrilátoru. Indikované nemocné s chronickým srdečním selháním připravujeme rovněž k implantaci resynchronizační kardiostimulace. Část nemocných naší lůžkové základny přichází rovněž ke katetrizačnímu uzávěru defektu síňového septa, či katetrizační náhradě aortální chlopně. Na oddělení jsou rovněž léčeni nemocní se záněty srdečního svalu, srdeční nitroblány, či komplikacemi implantovaných přístrojů.
Oddělení jedna se nachází v prvním nadzemním podlaží budovy D1. Lůžková kapacita oddělení činí 30 lůžek. Pokoje jsou dvoulůžkové a třílůžkové. Standardním vybavením každého pokoje je koupelna se sprchovým koutem a toaletou. Nemocní mají na pokoji k dispozici samostatnou uzamykatelnou skříň, noční stolek a komunikační systém propojený s místností sester. Práva pacientů i provozní řád oddělení jsou k dispozici v tištěné podobě. Stravování na oddělení probíhá tabletovým systémem, kdy je pacientům je podávána strava připravená v nemocniční kuchyni dle ordinovaných dietních režimů, dodávaná v termoboxech. Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko mají možnost sledovat společnou televizi, nebo si vypůjčit knihu.

Vedoucí odd 1: MUDr. Marián Fedorco, staniční sestra: Renáta Sedláčková

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU