Kardiostacionář

Kardiostacionář se nachází v 5. nadzemním podlaží pavilonu D2 Fakultní nemocnice Olomouc. Funguje od dubna 2010 jako součást oddělení 4.
Slouží zejména ke krátkodobým jednodenním hospitalizacím pacientů podstupujících plánované koronarografické vyšetření s případnou navazující direktní perkutánní koronární intervencí (PCI) s implantací stentu. U pacientů je využíván „radiální přístup“ k srdci cestou tepny na předloktí (art. radialis), díky jemuž odpadá nutnost několikahodinové imobilizace pacienta na lůžku s kompresí třísla. Zároveň se zkracuje i doba hospitalizace. Dále jsou na Kardiostacionáři observováni pacienti po určitých specializovaných ambulantních vyšetřeních nebo zákrocích, jako jsou např. odběry krve z nadledvinkových žil, pravostranná srdeční katetrizace nebo klonidinový test.
Prostory Kardiostacionáře jsou klimatizované, nově rekonstruované, navržené architektem tak, aby poskytovali maximální pohodlí pro pacienty. Nacházejí se zde 4 lůžka, oddělená závěsem, který zabezpečuje soukromí pacientů.
Dál je zde pracovní část pro lékaře a zdravotní sestru, díky čemu je zabezpečena nepřetržitá monitorace pacientů po výkonu vyškoleným zdravotním personálem. K dispozici je vlastní sociální zařízení, lednice a plazmová televize.
V plánu je rekonstrukce dalšího dvoulůžkového pokoje a tím by se lůžkový fond Kardiostacionáře rozšířil na 6 lůžek. Probíhají intenzivní jednání se zdravotními pojišťovnami stran Kardiostacionáře. Našim cílem je, aby koronarografická vyšetření v brzké budoucnosti byla na Kardiostacionáři prováděna ambulantně a pacienti několik hodin po zákroku odcházeli domů.

Vypracoval: Doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. a MUDr. Jana Obrová

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU