2013 - 1Q a 2Q

KLINICKÉ SEMINÁŘE I. INTERNÍ KLINIKY - KRADIOLOGICKÉ FNOL a LF UP NA 1. pololetí roku 2013

Posluchárna I. IK ve 14:00 hodin.

Plicní hypertenze u chlopenních vad.

10. ledna 2013

MUDr. Eva Kociánová

Standardy antikoagulační terapie u pacientů s fibrilací síní 2013.

31. ledna 2013

doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Orgánové podpory na JIP I. interní kliniky – kardiologické (CRRT, MTH, ECMO) – indikace, praktický management, weaning.

21. února 2013

MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

Individualizace duální antiagregační terapie u nemocných s AKS.

28. března 2013

MUDr. Marcela Škvařilová, Ph.D.

ESC/ACCF/AHA/VHF 3. všeobecná definice infarktu myokardu 2012.

4. dubna 2013

MUDr. Jiří Ostřanský

Srdeční arytmie a omega 3 mastné kyseliny.

25. dubna 2013

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Morfologie a funkce levé předsíně; od fyziologie k patofyziologii.

16. května 2013

doc. MUDr. Dan Marek, Ph.D.

Ovlivnění náhlé srdeční smrti antagonisty mineralokortikoidních receptorů.

6. června 2013

MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

CRRT v terapii akutní dekompenzace chronického srdečního selhání.

20. června 2013

MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU