Pro pacienty

Dlouhodobá („časově neomezená“) monitorace EKG epizodními záznamníky

Co jsou arytmie?
Poruchy srdečního rytmu odborně nazýváme arytmie. Jsou jedním z nejčastějších srdečních onemocnění nejen u nás, ale i ve světě. Předčasně přicházející stahy, abnormální srdeční rytmy nebo poruchy vedení elektrických vzruchů v srdci způsobují celou řadu obtíží. Arytmie mohou být projevem závažného strukturálního onemocnění srdce (nedokrevnosti čili ischemie, zánětu, zbytnění či jiného postižení srdečního svalu, chlopenních vad...). Arytmie postihují jak muži, tak ženy. Nepříjemné poruchy srdečního rytmu lidé nejčastěji popisují jako občasné bušení či vynechání srdečního rytmu. Měly by být signálem pro návštěvu lékaře.
U osob, jejichž srdce selhává v důsledku prodělaného infarktu myokardu či zánětu srdečního svalu, může dojít k náhlé srdeční zástavě, bezvědomí a bez okamžité pomoci ke smrti. Příčinami náhlých úmrtí jsou hlavně nebezpečné arytmie! Arytmie lze naprosto bezbolestně zachytit monitorováním elektrokardiogramu - ekg. Většinou se však ukáže, že je nutné monitorovat srdce dlouhodobě. Při jednorázovém natočení ekg může být nález normální. Ale až delší monitorace nebo přímé zachycení obtíží speciálním monitorovacím zařízením arytmii odhalí.
V některých případech se daří arytmie zachytit v průběhu 24-hodinového nebo vícedenního klasického monitorování (tak zvaného EKG Holtera). Někdy se však arytmie během této doby nepodaří zachytit. V tomto případě pak přichází do úvahy použití speciálních epizodních záznamníků. Přístroje jsou podobné těm používaným při holterovském EKG monitorování, ale pacient je může mít tak dlouho, jak je potřeba, protože záznam neprobíhá plynule po celou dobu. V případě potíží aktivujete přístroj zmáčknutím příslušného knoflíku a nahraje se záznam vašeho aktuálního EKG, navíc některé přístroje (tak zvané loop rekordery) dokáží samostatně arytmie rozpoznat a zaznamenat. Tyto EKG záznamy se pak jednoduše pomocí přiloženého mobilního telefonu odešlou do našeho MDT Centra a jsou vyhodnoceny odborným lékařem – kardiologem. V případě Vašeho zájmu o použití epizodních záznamníku nás kontaktujte a my Vám rádi sdělíme podrobnější informace.

Používané epizodní záznamníky

Dlouhodobá monitorace EKG je především vhodná:

  • Méně časté pocity arytmie
  • Podezření na arytmie u malých dětí
  • Ověření stavu Vaší srdeční činnosti

Naprosto klíčové pro Vaší následnou léčbu arytmii je zaznamenání EKG záznamů při Vašich obtížích!

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU