Pro lékaře

Epizodní („loop“) záznamník s automatickou detekcí arytmií

Jedná se o jedno, nebo dvoukanálový EKG záznamník umožňující dlouhodobé, v podstatě časově neomezené, sledování pacienta. Záznamník kontinuálně monitoruje EKG pacienta a na základě nastavených detekčních kritérií se automaticky aktivuje nahrání EKG záznamu. EKG záznam je také možné aktivovat stisknutím „symptomového“ tlačítka. Záznamník umožňuje variabilní nastavení doby záznamu EKG před aktivací při detekci arytmie a po ukončení arytmie. Záznamník je vybaven bezdrátovým rozhraním (bluetooth), pomocí kterého jsou záznamy prostřednictvím mobilního telefonu, který je součástí sady, odesílány do MDT Centra. Nejedná se tedy o klasický loop recorder, kde jsou EKG záznamy ukládány do interní paměti přístroje a v případě zaplnění paměti jsou přemazány novými záznamy, ale jsou odesílána buď automaticky při detekci arytmie, nebo manuálně pacientem při potížích. Množství archivovaných EKG záznamů a doba nasazení přístroje tím prakticky nejsou omezeny.
Po odeslání EKG záznamu do MDT Centra jsou záznamy buď ihned automaticky odesílány indikujícímu lékaři elektronickou formou (email), nebo (v našem případě) na základě dohody s MDT centrem zpracovány a kompilovány do podoby výsledné zprávy za časové období pro pacienta.

Indikace použití epizodního záznamníku:

  • Záznam asymptomatických nebo symptomatických epizod obtížně zachytitelných arytmií.
  • Monitorace EKG po provedené změně medikace.
  • Monitorace EKG po provedeném intervenčním výkonu například po RFA pro FS a následné vyloučení asymptomatických epizod.

 

Epizodní záznamník - EKG karta

Toto zařízení slouží pro záznam a transtelefonní přenos symptomatických epizod arytmií pacientem. V lékařem stanovených intervalech, nebo v případě symptomů odesílá pacient EKG data automatickým vytáčením prostřednictvím Infra Red rozhraní mobilního telefonu na bezplatné telefonní číslo. Po odeslání EKG záznamu do MDT Centra jsou ihned záznamy automaticky odesílány indikujícímu lékaři elektronickou formou (email), nebo (v našem případě) na základě dohody s MDT centrem zpracovány a kompilovány do podoby výsledné zprávy za časové období pro pacienta.

Optimální indikace použití EKG karty:

  • Záznam pouze symtomatických méně častých epizod arytmií.
  • Monitorace EKG po provedené změně medikace.
  • Monitorace EKG pro účely klinické studie s nízkými náklady a minimální zátěží pro pacienta.
  • Dlouhodobá monitorace EKG po provedeném intervenčním výkonu.
I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU