Ambulance

I. interní klinika - kardiologická FNOL je součástí olomouckého kardiocentra, specializovaná na diagnostiku a léčbu onemocnění srdce.

Ambulance I. interní kliniky - kardiologické (přízemí budovy D1 a D2 FN Olomouc) zajišťuje specializovanou a superspecializovanou péči o nemocné s chorobami srdce, poskytuje kardiologická konzilia pro ambulantní pacienty, kardiologická konzilia pro celou Fakultní nemocnici, předoperační interní vyšetření pro přidělené kliniky.

Ambulantní sektor, kromě obecně kardiologické ambulance, specializovaných ambulancí a poraden (pro trvalou kardiostimulaci, pro implantabilní defibrilátory, pro poruchy srdečního rytmu, pro srdeční vady, pro PTCA, pro hypertenzi, pro srdeční selhání, pro synkopy, preventivní kardiologii), provádí neivazivní vyšetřovací metody (ultrazvuková vyšetření srdce, tepen a žilního systému, provádí monitorování krevního tlaku a srdečního rytmu, vyšetření na sklopné rovině, zátěžové testy, vyšetření pozdních potenciálů a variability srdeční frekvence, telemonitoring).

Provoz všeobecné ambulance je v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hod. Objednání k vyšetření do specializovaných ambulancí je možné telefonicky na 58844 3213.

Pacienti přicházející plánovaně k laboratorním odběrů se dostaví na lačno, s vynecháním kouření, kávy.

Všeobecná kardiologická ambulance slouží k primárnímu vyšetření nových pacientů a rozhodnutí o případném přijetí k hospitalizaci, k provádění konziliárních vyšetření a řešení obecných kardiologických problémů, jako například příprava pacienta k ambulantní elektrické kardioverzi fibrilace síní a koordinaci jejího provedení. U pacientů převzatých do další péče, případně přijímaných k hospitalizaci, vyřizuje všeobecná ambulance, ve spolupráci se sekretariátem ambulance, administrativní náležitosti, jako je například vystavení ambulantní karty, souhlas pacienta s převzetím do péče, souhlas s plánovaným výkonem, souhlas s hospitalizací, vystavení chorobopisu a další nezbytné formality. Pacienti jsou přijímáni k hospitalizaci bud plánovaně k léčebnému, nebo diagnostickému pobytu dle rozpisu v „Knize objednání k hospitalizaci", nebo jsou přijímáni akutně, neplánovaně při náhlém zhoršení zdravotního v důsledku stavu onemocnění srdce (akutní srdeční příhody, závažné poruchy srdečního rytmu, akutní srdeční selhání).

Ambulance pro trvalou kardiostimulaci a implantabilní defibrilátory: MUDr. Vlastimil Doupal, Ph.D., kardiostim@fnol.cz, tel. 58844 3213
Provádí kontroly a kardiostimulační konzilia hospitalizovaných pacientů s implantovanými kardiostimulátory a defibrilátory (přístroje firem Biotronik, Guidant, Medtronic, St. Jude Medical, Vitatron, Sorin Group)..

Arytmologická ambulance: doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., elfy@fnol.cz, tel. 58844 3212, MUDr. Marian Fedorco, arytmoamb@fnol.cz, tel. 58844 3213
Provádí konziliární činnost a dispenzarizaci nemocných s poruchami srdečního rytmu. Indikuje nemocné k invazivním elektrofyziologickým vyšetřením srdce, jakož i k invazivním způsobům léčby srdečních arytmií.

Ambulance pro srdeční vady: MUDr. Jiří Ostřanský, tel. 58844 3213
Zabývá se diagnostikou a dispenzarizací vrozených a získaných srdečních vad. Určuje načasování kardiochirurgického řešení a koordinuje případná předoperační vyšetření. před náhradou nemocné chlopně. Indikuje pacienty ke katetrizačnímu uzávěru defektu septa síní, nebo ke katetrizační náhradě aortální chlopně.

Ambulance pro hypertenzi: doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., tel. 58844 3213
Dispenzarizuje nemocné s vysokým krevním tlakem (hypertenzí). Koordinuje vyšetření zaměřená na odhalení sekundárních forem hypertenze. Poskytuje konziliární činnost pro nemocné s komplikovaným průběhem hypertenze.

Ambulance pro PTCA: kardioangiolinka@fnol.cz, tel. 58844 3217
Dispenzarizuje pacienty s ischemickou chorobou srdeční po katetrizační intervenci na věnčitých tepnách. Provádí kontroly pacientů po infarktu myokardu, indikuje pacienty ke koronarografickému vyšetření.

Ambulance pro srdeční selhání: MUDr. Marie Lazárová, srdecniselhani@fnol.cz, tel. 58844 3712
Ambulance dispenzarizuje nemocné se závažnými formami srdečního selhání, indikuje nemocné k resynchronizační kardiostimulační léčbě, vybírá potenciální kandidáty k odeslání do transplantačního programu.

Ambulance preventivní kardiologie: prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA, opk2@fnol.cz, tel. 58844 2481
Zaměřuje se na primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních nemocí, rehabilitaci pacientů po infarktu myokardu. Spolupracuje s Klubem kardiaků.

Angiologická ambulance: doc. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D., angi@fnol.cz, tel. 58844 3213
Ambulance zaměřena na diagnostiku a léčbu onemocnění periferního cévního systému.

Ultrazvuková - echokardiografická laboratoř: MUDr. Eva Kociánová, echo@fnol.cz, tel. 58844 3215
Provádí ultrazuková vyšetření srdce transthorakální i jícnovou sondou pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Provádí ultrazvuková vyšetření tepenného a žilního systému hospitalizovaných pacientů.
Echokardiogragfická vyšetření využívají všechny standardní způsoby zobrazení i dopplerovské techniky. V indikovaných případech laboratoř provádí zátěžovou echokardiografii, echokardiografii s využitím kontrastu, hyperventilační echokardiografii, tkáňovou dopplerometrii, trojrozměrnou echokardiografii.

Laboratoř neinvaziní kardiologie: MUDr. Jan Galuszka, Ph.D., neinvaz@fnol.cz, tel. 58844 3219
Provádí zátěžové testy - ergometrii a spiroergometrii. Provádí ambulantní 24- hodinové monitorování krevního tlaku, ambulantní holterovské monitorování ekg, vyšetření pozdních potenciálů, vyšetření na sklopném stole (head up tilt test), vyšetření variability srdeční frekvence.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU