Arytmologická poradna

Arytmologická ambulance: Doc. MUDr. Petr Heinc, Ph.D., elfy@fnol.cz, MUDr. Marian Fedorco, arytmoamb@fnol.cz, MUDr. Tomáš Skála, tomasskala@gmail.com

Provádí konziliární činnost a dispenzarizaci nemocných s poruchami srdečního rytmu. Indikuje nemocné k invazivním elektrofyziologickým vyšetřením srdce, jakož i k invazivním způsobům léčby srdečních arytmií.

Telefonní kontakt: 58844 3213

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU