Centrum pro hypertenzi

Centrum pro diagnostiku a léčbu hypertenze

Centrum pro hypertenzi poskytuje ambulantní i lůžkovou péči pro pacienty se špatně korigovatelnou arteriální hypertenzí. Provádí komplexní vyšetření sekundárních příčin hypertenze a také léčbu jednotlivých forem sekundární hypertenze včetně intervenčních nebo operačních zákroků. V centru jsou dlouhodobě sledováni pacienti s obtížně farmakologicky léčitelnou hypertenzí a sekundárními formami hypertenze. Centrum pro hypertenzi se podílí na klinickém výzkumu hypertenze a funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře.
V roce 2011 byla centru udělena certifikace „Hypertension Excellence Centre“ Evropské společnosti pro hypertenzi. Tato centra poskytují nejvyšší stupeň péče o pacienty s arteriální hypertenzí. Disponují multidisciplinárním týmem, který provádí komplexní diagnostiku příčin hypertenze, provádějí cévní i chirurgické intervence, podílejí se na dalším vzdělávání lékařů a také na klinickém výzkumu.
K vyšetření v Centru pro hypertenzi jsou objednáváni zejména pacienti, u kterých se nedaří dosáhnout normálních hodnot krevního tlaku pod 140/90 mmHg přes pravidelné užívání minimálně 3 nebo více antihypertenzních léků. K vyšetření je tyto pacienty možné objednat na telefoním čísle 588442682 nebo e-mailem na adrese hypertenze@centrum.cz.
Ostatní pacienti s lehčími formami hypertenze jsou vzhledem k omezené kapacitě centra vyšetřováni pouze po telefonické domluvě s lékaři Centra pro hypertenzi.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU