Poradna pro chlopenní vady

Tato ambulance se zabývá komplexní diagnostikou a sledováním pacientů se získanými chlopenními vadami, kardiomyopatiemi a pacientů po srdeční transplantaci. K tomu využívá potřebné spektrum jak neivazivních, tak invazivních vyšetřovacích metod. Lékaři této ambulance úzce spolupracují s kolegy z Kardiochirurgické kliniky při indikaci k operačnímu řešení chlopenní vady. Nově se na naší klince také provádí moderní metoda léčby aortální stenozy - perkutánní implantace aortální chlopně - tzv. TAVI. Ambulance funguje také jako konzultační centrum pro spádové ošetřující lékaře. Do této ambulance se můžete objednat na telefonním čísle 58844 3213.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU