Centrum pro léčbu srdečního selhání

Centrum pro srdeční selhání poskytuje ambulantní a lůžkovou péči pro pacienty s chronickým srdečním selháním.

Specializovaná ambulance se zabývá diagnostikou a sledováním pacientů s pokročilým srdečním selháním. Nabízí kompletní došetření příčin srdečního selhání s možností komplexního řešení. Dosažení optimální individuální lékové terapie je naprosto zásadní podmínkou v terapii srdečního selhání.

Využíváme návaznost na intervenční kardiologické metody jako jsou koronární a nekoronární intervence, kardiostimulační terapii včetně biventrikulární stimulace (srdeční resynchronizační léčba), zajištění kardioverterem-defibrilátorem (ICD). Spolu s kardiochirurgickou klinikou nabízíme možnost řešení chlopenních vad a revaskularizaci myokardu.

Ambulance taktéž poskytuje konzultační služby pro spádové ošetřující lékaře a pracoviště.

Specializovaná lůžková část se zabývá léčbou akutně dekompenzovaných pacientů v režimu intenzivní péče. Erudovaný tým pečuje o pacienty, disponuje metodami jako jsou kontinuální monitorace, intenzivní hemodynamická podpora s možností využití hemodialýzy, ultrafiltrace. Dále v úzké spolupráci s národními transplantačními centry připravujeme pacienty k implantaci mechanické srdeční podpory nebo k provedení srdeční transplantace.

Další nedílnou součástí naší práce je edukace pacientů se srdečním selháním, včetně poskytnutí možnosti moderních metod dálkového sledování (telemonitoring) ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem.

Telefonický kontakt do ambulance je 58844 3213 nebo 778 492 914
e-mail: srdecniselhani@fnol.cz

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU