Granty

Grant z vládního programu Zdraví lidu a zdravá výživa / Z 319-3
Název: Selektivní ablace zpětné dráhy atrioventrikulární nodální reentrální tachykardie elektrickým výbojem.
Řešitel: prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 1991 - 1993

Grant IGA MZ ČR / 1262-3
Název: Vyšetřování synkopálních stavů nejasné etiologie pomocí testu na nakloněném stole.
Řešitel: prof. MUDr. Jan Lukl, CSc.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 1992 - 1994

Grant IGA MZ ČR / 2638-3
Název: Stanovení hraničních morfologických a funkčních parametrů pro adaptabilitu síní po implantaci DDD stimulace.
Řešitel: doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 1995 - 1997

Grant IGA MZ ČR / NA 6440
Název: Radiofrekvenční katetrová ablace paroxysmální fibrilace síní pomocí dvou lineárních lézí v pravé síni.
Řešitel: MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 2001 - 2002

Grant IGA MZ ČR / NA7217
Název: Léčba fibrilace síní úplnou izolací plicních žil vytvořením souvislé obkružující radiofrekvenční léze na síňové straně žilního ústí.
Řešitel: MUDr. Martin Fiala, Ph.D.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 2002 - 2004

MZ ČR Národní program zdraví / 8096
Název: Organizace primární prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Řešitel: MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.
Pracoviště: I. interní klinika FN a LF UP Olomouc
Období řešení projektu: 2002 - 2004

IGA MZd ČR NB 6563-3/2000
Název: Vztah vybraných parametrů fibrinolýzy a časné aterosklerózy u dyslipidemických jedinců středního věku.
Řešitel: Hutyra M., Slavík L., Novotná D., Karásek D., Halenka M., Vaverková H.

MSM 6198959205
Název: Studium genů a molekulárních mechanismů, účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě.
Řešitel: prof. MUDr. Karel Indrák, CSc.
Spoluřešitelé: Lukl J., Richter M., Ostřanský J., Indráková J.: Autologní transplantace dřeňových buněk u nemocných s akutním infarktem myokardu. Vliv transplantovaných buněk na redukci infarktového ložiska.

IGA MZČR NR/9190-3
Název: Srovnání pravokomorové a biventrikulární stimulace u pacientů s vnucenou komorovou stimulací - Klinická studie Tugendhat
Řešitel: doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA
Spoluřešitelé: J. Kupec, T. Mráz, D. Říhová, R. Vopálka, J. Vlašínová, J. Špinar, M. Novák, J. Vítovec

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU