Holter arytmický

Co to je EKG Holter, za jakým účelem se provádí a jaké jsou jeho cíle?

Arytmický Holter je metoda při které je zaznamenávána elektrická aktivita srdeční, tak zvaný elektrokardiogram po určité časové období, nejčastěji 24 hodin, ale dle kapacity paměti přístroje i 48 hodin, 72 hodin až týden. Metoda se jmenuje podle svého vynálezce profesora Holtera, který podobný záznam provedl poprvé. V současné době se jedná o malé přístroje velikosti asi mobilního telefonu. Rozlišujeme dva typy přístrojů:

Klasický Holter - záznam probíhá do paměti přístroje nepřetržitě po celou dobu, tedy 24, 48, 72 hodin nebo týden a v paměti přístroje je tento záznam celý uložen, po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem.

Smyčkový Holter - paměť přístroje má jen omezenou kapacitu, záznam se do ní zaznamenává v podobě časové smyčky z časového intervalu podle nastavení přístroje, nejčastěji 1 minuta. jakmile má nemocný potíže, stiskne tlačítko na přístroji a celý obsah časové smyčky se přepíše do trvalé paměti přístroje, jejíž kapacita bývá zpravila kolem 10 minut, to znamená, že je do ní možno zapsat 10 záznamů. Některé přístroje dokážou samy vyhodnotit poruchy srdečního rytmu a mohou provést záznam automaticky bez aktivace nemocným. Po ukončení monitorování - dle životnosti baterie, nebo při zaplnění trvalé paměti přístroje (zpravidla 7 až 10 dní) - se záznam opět přepíše na pevný disk počítače a lékař provede jeho vyhodnocení.

Arytmický nebo také EKG Holter slouží především k zachycení poruch srdečního rytmu za delší časové období. Současně s monitorací si nemocný vede záznam do kterého zapíše čas a charakter potíží, případně činnost při které k potížím došlo. Tak je možné zjistit, zda potíže nemocného skutečně souvisí s poruchou srdečního rytmu (arytmií), nebo mají jinou příčinu, případně co potíže vyvolává.

Jak tento test probíhá?

Vyšetření probíhá tak, že jeden dne přijde nemocný přístroj nasadit, s nasazeným přístrojem odchází domů, dodržuje naprosto běžný denní režim, bez omezení. S přístrojem však není možno se koupat či sprchovat, protože by došlo ke zničení přístroje. Na konci záznamu ( může to být druhý den, za 48, 72 hodin až týden. Přijde nemocný přístroj odevzdat k vyhodnocení. Přepis záznamu do počítače, jeho automatické vyhodnocení a kontrola záznamu lékařem vyžaduje určitý čas, ale záznam je zpravidla ještě tentýž den odpoledne vyhodnocen, zkontrolován a popsán lékařem.

Co mi můžete tímto vyšetřením zjistit a jaký to pro mne bude mít přínos?

Jak už bylo řečeno, přístroj zaznamenává elektrickou srdeční aktivitu (srdeční rytmus) za delší časový interval a slouží k zachycení poruch srdečního rytmu), tak zvaných arytmií (více dočtete v kapitole o arytmiích). Znalost, o jaký typ arytmie se jedná, umožňuje optimálně zvolit léčebný postup.

Vyšetření pomocí EKG Holteru lze objednat na telefonním čísle 585853219.

Jaká jsou rizika vyšetřovací metody?

Metoda nemá žádná známá rizika.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU