Echokardiografie zátěžová (dobutaminová)

Echokardiografie je vyšetření srdce ultrazvukem.

Co je podstatou dobutaminové echokardiografie a za jakým účelem se provádí?

Dobutaminová echokardiografie představuje ultrazvukové vyšetření srdce při zátěži. Provádí ho vyškolený lékař při podání speciální látky, která stimuluje srdce k vyšší činnosti. Většinou mu předchází běžné echokardiografické vyšetření v klidu.

Kdy je potřebná dobutaminová echokardiografie?

Některé nemoci se projeví teprve tehdy, když jsou na srdce kladeny vyšší nároky. Tehdy se může například ukázat, že vada srdeční chlopně má takovou povahu, že v klidu ještě pacientovi potíže nečiní, ale při fyzické námaze představuje podstatnou překážku zvýšenému krevnímu oběhu. Jiným příkladem je ischemická choroba srdeční (angina pectoris), která někdy způsobí poruchu funkce levé srdeční komory pouze v případě vyšších nároků na kyslík, tedy při zátěži. To se snažíme během vyšetření dokázat.

Jak vyšetření probíhá?

Pacient je vyšetřován v poloze ultrazvukovou sondou zpravidla vleže na levém boku, nebo na zádech. Během vyšetření je podávána infúze se stimulační látkou, případně jiné důležité pomocné preparáty. Dobutaminová echokardiografie trvá 20-50 minut, v závislosti na tom, jaké informace potřebujeme získat. Vyšetřujeme bez uspání, pacient je po celou dobu při vědomí. Během vyšetření se sledují základní životní funkce (krevní puls, tlak, dýchání, EKG atd.)

Zvláštní situace:

V některých případech ke zlepšení obrazu potřebujeme podat během vyšetření do žíly tzv. „kontrastní" látku. Jde o speciální injekci látky cukerné nebo želatinové povahy s mikrobublinami, od kterých se ultrazvuk dobře odráží. To zlepší kvalitu vyšetření a pomůže identifikovat některé nemoci. Tyto látky nemají žádný účinek na organismus.

Je nutné se na vyšetření připravit?

Před vyšetřením je nutné absolutní lačnění, ráno pacient ani neužívá léky. I malé množství potravy nebo tekutin vyvolá totiž reflexní sekreci žaludečních šťáv, takže obsah žaludku je pak mnohem větší, než odpovídá objemu konzumace. Hrozí tak riziko aspirace (vdechnutí) tekutin nebo části potravy při případném dávení, což je velmi nebezpečné. Přechodný pocit nevolnosti je jedním z možných vedlejších účinků dobutaminu. Pacient by měl být tedy nalačno nejlépe 8 hodin, minimálně však 4 hodiny - za tuto dobu se žaludek vyprázdní. Pokud tedy přijdete na vyšetření po požití snídaně, léků anebo tekutin, musíme vyšetření s ohledem na vaši bezpečnost odložit. Před vyšetřením je většinou potřeba vysadit některé druhy léků, které například ruší účinek testovací látky - zejména jde o léky proti angině pectoris a vysokému krevnímu tlaku. Informaci, které léky a kdy vysadit, by vám měl zásadně podat lékař, který vás na dobutaminovou echokardiografii posílá anebo ji doporučuje

Jaké jsou možné komplikace?

V průběhu vyšetření můžete pociťovat bušení srdce, mírnou dušnost, svědění kůže a vlasů, nevolnost. Tyto vedlejší účinky jsou nezavažné a pominou velmi brzy po ukončení infuse. Asi v 0,2% případů se vyskytně některý z těchto nežádoucích účinků: zvracení (pokud vyšetřovaná osoba není nalačno), arytmie (které dokážeme řešit léky nebo elektrickým výbojem), bolesti na hrudi (angina pectoris), velmi vzácně by mohlo dojít až k vyvolání počínajícího infarktu, srdeční selhání nebo oběhová zástava. Všechny tyto komplikace jsou extrémně vzácné a jsou řešitelné.

Jak to vypadá po výkonu?

Po běžném jícnovém vyšetření nejste ničím omezeni. V těch případech, kdy byl hltan umrtven znecitlivujícím sprayem, budete mít ještě asi 15-20 minut po vyšetření pocit jakoby přítomnosti cizího tělesa v krku a nebudete moci správně polykat. Jde však pouze o efekt umrtvující látky, který sám odezní. V době, kdy je polykací reflex takto oslaben, hrozí stále riziko vdechnutí potravy nebo tekutin, takže ještě i po výkonu nesmíte 2 hodiny jíst ani pít, abyste se nevystavovali riziku vdechnutí sousta.

Pokud dostanete během vyšetření injekci na uklidnění (na „krátkodobé uspání"), může být vaše pozornost a soudnost následujících 24 hodin oslabena. Nesmíte tedy v této době řídit žádná vozidla, vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost, ani vykonávat žádné právní úkon (byly by totiž neplatné). S tím jsou všichni pacienti seznámeni ještě před započetím vyšetření.

Jaká jsou rizika výkonu a možné komplikace?

Komplikace vyšetření jsou vysloveně vzácné (pod 1%)

  • Tlaknebo mírná bolestivost jícnu po vyšetření, která odeznísama. Významnější poranění jícnu nebývají.
  • zvracení,vdechnutí zvratků (nutnost být nalačno)
  • alergiena lokální umrtvení (na alergie se lékař ptá předem)
  • srdečníarytmie (jsou většinou přechodné, případně se dají ihnedřešit například podáním léků)

Kdy vyšetření nedoporučujeme?

  • máte-livýznamnou anginu pectoris nebo významné arytmie
  • je-lipřítomna jiná závažná kardiorespirační nemoc
  • nejste-linalačno
  • pokudjste nevynechal/a léky jak bylo doporučeno
I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU