EKG

EKG (elektrokardiografie) je základní vyšetřovací metoda v kardiologii, zobrazuje elektrickou aktivitu Vašeho srdce. Jde o jednu z nejdůležitějších vyšetřovacích metod.

Kdy se „natáčí" EKG?

EKG je základní součástí každého kardiologického vyšetření. V akutních případech je provdení EKG zcela nezbytné. Nejčastěji se využívá k diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, ztráty vědomí a pocitů bušení srdce. Záznam elektrické aktivity srdce prokáže odchylky od pravidelného rytmu a poruchy tvorby nebo převodu vzruchu v srdečním svalu, tzv. arytmie (odkaz arytmie). Stejně tak prokáže nedostatečné prokrvení srdce (ischémii) a odhalí i prodělaný infarkt myokardu.

Co je k vyšetření potřeba...

Záznam srdeční elektrické aktivity se pořizuje pomocí přístroje zvaného elektrokardiograf, s pomocí elektrody jsou z povrchu těla snímány elektrické proudy. Po příchodu na vyšetřovnu Vás sestra vyzve abyste si odložili oblečení z horní poloviny těla a položili se na záda na vyšetřovací lůžko. Následuje připevnění elektrod. Na zápěstí a kotníky dostanete tzv. končetinové elektrody. Další elektrody sestra pomocí přísavek připevní na hrudník. Ke zlepšení vodivosti a zvýšení citlivosti elektrod je na hrudník použito malé množství gelu nebo vodného roztoku. Vlastní vyšetření trvá jen několik sekund a je naprosto nebolestivé. Po skončení záznamu Vám sestra sejme elektrody a Vy se můžete zase obléct. Výsledek je zaznamenán na papír, lékař pak EKG záznam popíše a případné odchylky od normy Vám vysvětlí.

 

 

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU