Elektrofyziologické vyšetření

Za jakým účelem se provádí elektrofyziologické vyšetření?

Toto vyšetření se provádí pro podezření na poruchy srdečního rytmu (arytmie), jejichž společným projevem je abnormálně rychlý či pomalý srdeční rytmus. Potíže nemusí být vždy výrazné, většinou pacient arytmii vnímá jako bušení srdce, ale při delším trvání arytmie může docházet ke zhoršování čerpací funkce srdce, případně až ke srdečnímu selhání. Arytmie může být příčinou ztráty vědomí, některé závažné poruchy srdečního rytmu mohou vést až k náhlému úmrtí. Velmi často se tak toto vyšetření provádí kvůli prodělané ztrátě vědomí k vyloučení poruchy v převodním systému srdce a k zjištění možnosti vzniku významných tachyarytmií. Více o arytmiích se můžete dozvědět zde (arytmie), všechny níže používané termíny vám zde budou vysvětleny.

Jaký je cíl elektrofyziologického vyšetření?

Cílem je stanovení přesného mechanismu srdeční arytmie a nalezení oblasti v srdci, která je za arytmii zodpovědná. Vyšetření se rovněž provádí k vyloučení arytmií jako možné příčiny ztráty vědomí.

Jak toto vyšetření probíhá?

Vyšetření se provádí bez celkové narkózy. Po místním znecitlivění (výkon je nebolestivý) se zavádějí srdeční cévky (katétry) 2 vpichy do tříselné žíly v pravém třísle.

Katétry se pak posouvají cévami až do srdečních dutin, kde se umístí na různých místech v kontaktu se srdeční stěnou a tak umožňují snímat speciálními elektrodami EKG přímo z ohraničených míst v srdci a také srdce stimulovat (elektrickými impulsy podněcovat k mechanickým stahům). Opět je vše nebolestivé.

Co mi můžete tímto vyšetřením zjistit a jaké to pro mne bude mít důsledky?

Dle výsledku vyšetření pak bude rozhodnuto o dalším postupu. V případě zjištění významné poruchy srdečního převodního systému vám bude zváženo zajištění přístrojem (kardiostimulátor). Více o kardiostimulátorech se můžete dozvědět zde (kardiostimulace).

Pokud nalezneme významnější tachyarytmii, která může zapříčinit vaše potíže, pak máme 2 možnosti. V některých případech lze arytmii jednou provždy zrušit takzvanou katétrovou radiofrekvenční ablací. Při ní se zavede přes tříslo ještě jeden katétr (celkem tedy 3), tímto speciálním katétrem se převádí na koncovou elektrodu tzv. radiofrekvenční energie, která zahřeje ohraničený okrsek srdeční tkáně o poloměru i hloubce do 5 milimetrů, čímž v dané oblasti vytvoří drobnou jizvu, která trvale znemožní vedení elektrické energie v daném místě a znemožní tak vzniku arytmie do budoucna. Toto tzv. "pálení" pacient obvykle vůbec necítí, pokud ano, pak jsou mu podány léky proti bolesti.

V některých případech ale zjistíme některou z forem život ohrožujících komorových tachyarytmií a pak je nutno pacienta ochránit před rizikem náhlé smrti implantací speciálního přístroje (implantabilní defibrilátor), který dokáže spolehlivě arytmie zrušit. Více o těchto přístrojích se dozvíte zde (ICD).

Jak to bude vypadat po výkonu?

Po výkonu je nutné ležet na zádech s nataženou pravou dolní po dobu 6 (jen výjimečně déle) hodin. Dle výsledku vyšetření se s lékařem dohodnete na dalším postupu, který pro vás budete nejlepší. Ve většině případů odcházíte následující den po výkonu domů.

Jaká jsou rizika výkonu?

Velmi vzácně může dojít ke krvácení v místě vpichu do žíly nebo tepny a naprosto výjimečně pak k proniknutí krve do břišní, pohrudniční nebo osrdečníkové dutiny. Všechny komplikace jsou velmi vzácné a léčitelné, jejich riziko je podstatně nižší než riziko vlastní arytmie vzniklé mimo nemocnici.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU