Implantace defibrilátoru

Co je to defibrilátor a proč je potřeba?

Defibrilátor je přístroj, jehož hlavní funkcí je zrušení závažných poruch srdečního rytmu pomocí elektrických impulsů. V případě rychlých poruch srdečního rytmu (komorová tachykardie/flutter) defibrilátor automaticky zruší tyto poruchy vysláním série elektrických impulsů do srdce. V případě tzv. fibrilace komor (kterou si můžete představit jako určitou křeč srdečního svalu), zruší defibrilátor tuto poruchu silnějším elektrickým výbojem, který můžete vnímat jako krátkou vteřinovou bolest v oblasti srdce. Po zhodnocení všech informací jsme se rozhodli Vám implantovat typ defibrilátoru, který nejlépe odstraní Vaše potíže.

Jak probíhá implantace defibrilátoru?

Defibrilátor se skládá ze dvou částí. Samotný defibrilátor je uzavřen v kovovém pouzdře a je uložen pod kůži nebo pod prsní sval pod klíční kost. Druhou částí systému je defibrilační elektroda. Jedná se o elektricky izolovanou pružinu, která se pod kontrolou rentgenu zavádí žilním systémem do oblasti hrotu/mezikomorové přepážky pravé srdeční komory. Její druhý konec je spojen s kardioverterem-defibrilátorem. V případě, že je u Vás současně přítomna porucha převodu srdečních vzruchů nebo závažná srdeční slabost, mohou být do srdce zavedeny ještě jedna nebo dvě další elektrody pro kardiostimulaci - do oblasti pravé srdeční předsíně a/nebo do oblasti boční stěny levé srdeční komory. To umožní nejvhodnější typ stimulace. Bezprostředně po voperování defibrilátoru je nutné vyzkoušet jeho funkci. Při tomto testu se uměle vyvolá tzv. maligní (zhoubná) arytmie - fibrilace komor, kterou musí přístroj správně poznat a automaticky zrušit výbojem. V případě selhání přístroje se komorová fibrilace zruší zevním defibrilátorem a defibrilační elektroda se uloží na vhodnějším místě v srdci. Testování je bezbolestné

Jaká jsou rizika implantace?

Nejčastější možnékomplikace jsou:

  • proniknutí vzduchu do pohrudničnídutiny
  • proniknutí krve do pohrudničnínebo osrdečníkové dutiny
  • vznik krvácení v oblasti vpichudo žíly nebo v kapse kardiostimulátoru
  • proniknutí infekce do krve nebodo okolí kardiostimulátoru
  • v pozdějšímobdobí může dojít k poruše funkce stimulátoru, a to buď zezevních příčin (například rušení stimulace elektrickýmispotřebiči) nebo z příčin vnitřních (např. poruchastimulátoru nebo stimulační elektrody

Úspěch lékařských výkonů a jejich absolutní nerizikovost nelze nikdy zcela zajistit. Všechny eventuální komplikace jsou ale vzácné a léčitelné.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU