Implantace kardiostimulátoru

Co je to kardiostimulátor a proč je potřeba?

Kardiostimulátor je přístroj, který pomocí elektrických impulsů vydávaných do srdce nahradí porušený vznik nebo vedení srdečních vzruchů a takto zabrání zpomalení srdečního rytmu. Některé typy kardiostimulátorů napomáhají k obnovení koordinace stahování srdeční svaloviny a tím zlepšují i výkonnost srdce. Po zhodnocení všech informací jsme se rozhodli Vám implantovat typ kardiostimulátoru, který nejlépe odstraní Vaše potíže

Jak probíhá implantace kardistimulátoru?

Implantace (voperování) kardiostimulátoru se provádí v místním znecitlivění, kdy se žilní cestou (na našem pracovišti většinou pomocí napíchnutí podklíčkové žíly) zavedou stimulační elektrody (jedna, dvě nebo tři podle typu kardiostimulátoru) do oblasti pravé srdeční předsíně a/nebo hrotu/mezikomorové přepážky pravé srdeční komory nebo cestou žilního systému srdce do oblasti boční stěny levé komory. Po nalezení parametrů, považovaných za přiměřené k zajištění účinné a bezpečné dlouhodobé srdeční stimulace, se tyto elektrody připojí ke kardiostimulátoru. Kardiostimulátor se uloží do podkožní kapsy, která se uzavře stehy nebo náplasťovými proužky

Jaká jsou rizika implantace?

Nejčastější možné komplikace jsou:

  • proniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny
  • proniknutí krve do pohrudniční nebo osrdečníkové dutiny
  • vznik krvácení v oblasti vpichu do žíly nebo v kapse kardiostimulátoru
  • proniknutí infekce do krve nebo do okolí kardiostimulátoru
  • v pozdějším období může dojít k poruše funkce stimulátoru, a to buď ze zevních příčin (například rušení stimulace elektrickými spotřebiči) nebo z příčin vnitřních (např. porucha stimulátoru nebo stimulační elektrody

Úspěch lékařských výkonů a jejich absolutní nerizikovost nelze nikdy zcela zajistit. Všechny eventuální komplikace jsou ale vzácné a léčitelné.

I. interní klinika - kardiologická
kontaktní adresa I. interní klinika - kardiologická

Projekty financované z mezinárodních fondů

Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU
Projekty financované z EU