Bezpečná aplikace do cévního řečiště V.

Základní informace

Pátý ročník odborného setkání k tématům, jako jsou centrální žilní katétry PICC, porty, tunelizované katétry, katétrové infekce a parenterální výživa

Letošní ročník je koncipován jako pokračovací ošetřovatelský kurz domácí parenterální výživy pro pracovníky agentur domácí péče. Účast na tomto kurzu je proto pouze pro zvané účastníky.

Termín konání

  • Zahájení 24. září | 08:00
  • Ukončení 24. září | 17:00

Pořadatel

II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická