DEN SESTER PERIOPERAČNÍ PÉČE

Základní informace

ODBORNÍ GARANTI

  • MUDr. Jaromír Freiwald, primář oddělení Centrálních operačních sálů a sterilizace FN Olomouc
  • Ing. Bc. Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc, proděkanka pro praktickou výuku, FZV UPOL
  • Mgr. Božena Kovářová, vrchní sestra oddělení Centrálních operačních sálů a sterilizace FN Olomouc


Dokumenty

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 25. května | 08:30
  • Ukončení 25. května | 16:00

Místo konání

  • Moresova posluchárna Dětské kliniky FN Olomouc

Pořadatel

Fakultní nemocnice Olomouc a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci