II. český hematologický a transfuziologický sjezd

Základní informace

Sjezd proběhne v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. Proto budeme na místě konání sjezdu požadovat po účastnících předložení dokumentů dle aktuálních nařízení MZ ČR.

Podrobné informace naleznete na https://www.hematology2021.cz/.

Zaregistrovat se

Termín konání

  • Zahájení 12. září | 18:00
  • Ukončení 15. září | 13:00

Místo konání

  • Legionářská 1311, 779 00 Olomouc

Pořadatel

Česká hematologická společnost ČLS JEP, Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP