Kadaverozní dárce s bijícím srdcem na operačním sále - pohled anesteziologické sestry

Základní informace

Ústav imunologie LF UP a FN v Olomouci
Česká imunologická společnost
Česká společnost pro alergologii a klinickou imunologii

si Vás dovolují srdečně pozvat na přednášku:
_____________________________________________________________________

Šašinková-Halamová Andrea, Fialová Martina
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNOL

Kadaverozní dárce s bijícím srdcem na operačním sále - pohled anesteziologické sestry

Seminář se uskuteční dne 11.11.2019 ve 14:00 v seminární místnosti Ústavu imunologie LF UP a FN (4. patro budova Teoretické ústavy LF UP), areál Fakultní nemocnice, I. P. Pavlova 6, Olomouc.

Termín konání

  • Zahájení 11. listopadu | 14:00
  • Ukončení 11. listopadu | 16:00

Místo konání

  • Teoretické ústavy LF UP (Ústav imunologie LF UP a FN)